Quyết định 2794/QĐ-UBND

Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2012 bổ sung quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 4390/QĐ-UBND và 3712/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2012 bổ sung quy hoạch phát triển ngành Thương mại


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2794/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4390/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3712/QĐ-UBND NGÀY 11/12/2009 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1650/TTr-SCT ngày 19/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4390/QĐ- UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

Bổ sung vào Bảng 01: Danh mục các Dự án Trung tâm thương mại

VIII. HUYỆN THỐNG NHẤT

- Tên dự án: Trung tâm thương mại Agropark;

- Địa chỉ: Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất;

- Mã số: TT 33;

- Phân hạng: I;

- Diện tích: 52,6 ha;

- Năm đầu tư: 2012.

Điều 2. Giao Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật vào quy hoạch ngành Thương mại và chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung bổ sung tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những nội dung còn lại của Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 và các Quyết định số 28/QĐ- UBND ngày 05/01/2009, số 3712/QĐ-UBND ngày 11/12/2009, số 2244/QĐ-UBND ngày 31/8/2010, số 1985/QĐ-UBND ngày 08/8/2011, số 2805/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và các Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2794/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2794/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2012
Ngày hiệu lực01/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2794/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2012 bổ sung quy hoạch phát triển ngành Thương mại


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2012 bổ sung quy hoạch phát triển ngành Thương mại
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2794/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýPhan Thị Mỹ Thanh
       Ngày ban hành01/10/2012
       Ngày hiệu lực01/10/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2012 bổ sung quy hoạch phát triển ngành Thương mại

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2012 bổ sung quy hoạch phát triển ngành Thương mại

        • 01/10/2012

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/10/2012

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực