Quyết định 286/QĐ-UBND

Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung mức thu một phần viện phí và dịch vụ y tế thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung mức thu một phần viện phí dịch vụ y tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28 tháng 08 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 và Nghị định số 33/CP ngày 23 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn thực thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BYT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Căn cứ Công văn số 3209/BHXH-CSYT ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt giá thu một phần viện phí các dịch vụ kỹ thuật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung mức thu một phần viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho ngành Y tế (theo các phụ lục đính kèm).

Phụ lục 1: Thu theo mức tối đa của Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BYT-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được áp dụng chung cho các tuyến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập trong toàn thành phố;

Phụ lục 2: Thu một phần viện phí theo mức tối đa của khung giá ban hành đối với các dịch vụ y tế quy định tại Thông tư số 14/TTLB-BYT- BLĐTBXH&BVG ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ;

Phụ lục 3: Thu các dịch vụ khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố theo quy định tại Thông tư số 03/TTLT-BYT-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tài chính và các cơ quan, ban, ngành thành phố có liên quan hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

Đơn vị : đồng

 

Các loại dịch vụ

Giá tối đa

 

PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:

 

C1

CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI

 

1

Chọc dò tủy sống

35.000

2

Đặt ống dẫn lưu màng phổi

80.000

3

Mở khí quản

180.000

4

Chọc dò màng tim

80.000

5

Rửa dạ dày

30.000

6

Đốt mụn cóc

30.000

7

Cắt sùi mào gà

60.000

8

Chấm Nitơ, AT

10.000

9

Đốt Hyd radenome

50.000

10

Tẩy tàn nhang, nốt ruồi

65.000

11

Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư

130.000

12

Bạch biến

65.000

13

Đốt mắt cá chân nhỏ

70.000

14

Cắt đường rò mông

120.000

15

Lột nhẹ da mặt

300.000

16

Móng quặp

80.000

17

Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ

50.000

18

Sinh thiết thận

45.000

19

Sinh thiết thận dưới siêu âm

200.000

20

Sinh thiết vú

100.000

21

Sinh thiết cơ tim (chưa bao gồm dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim)

1.200.000

22

Soi khớp có sinh thiết

320.000

23

Soi màng phổi

180.000

24

Soi thực quản dạ dày gắp giun

250.000

25

Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu

250.000

26

Soi ruột non + /-Sinh thiết

320.000

27

Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu)/Cắt polup

400.000

28

Soi đại tràng + tiêm/kẹp cầm máu

320.000

29

Soi trực tràng + tiêm/thắt trĩ

150.000

30

Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng

450.000

31

Nong thực quản qua nội soi (tùy theo loại dụng cụ nong)

2.000.000

32

Đặt Stent thực quản qua nội soi (chưa bao gồm Stent)

800.000

33

Nội soi tai

70.000

34

Nội soi mũi xoang

70.000

35

Nội soi buồng tử cung để sinh thiết

170.000

36

Nội soi ống mật chủ

110.000

37

Nội soi niệu quản

110.000

38

Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc)

700.000

39

Nội soi lồng ngực

700.000

40

Nội soi tiết niệu có gây mê (kể cả thuốc)

700.000

41

Nội soi đường mật, tụy ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật

1.500.000

42

Đo áp lực đồ bàng quang

100.000

43

Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo

100.000

44

Điện cơ tầng sinh môn

100.000

45

Niệu đồng đồ

35.000

46

Mổ tràn dịch màng tinh hoàn

100.000

47

Cắt bỏ tinh hoàn

100.000

48

Mở rộng miệng lỗ sáo

45.000

49

Chọc hút nang gan qua siêu âm

80.000

50

Chọc hút nang thận quan siêu âm

100.000

51

Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

300.000

52

Đặt Sonde JJ niệu quản (kể cả Son de JJ)

1.500.000

53

Tạo hình thân đốt sống qua da bằng đổ Cement (chưa bao gồm Cement hóa học)

800.000

54

Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

500.000

55

Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hóa

650.000

56

Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng (chưa bao gồm hệ thống quả lọc và Al bumin Human 20% - 500ml)

2.000.000

57

Đặt Catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP)

80.000

58

Đặt Catheter động mạch quay

450.000

59

Đặt Catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

600.000

60

Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm theo dõi áp lực tĩnh mạch liên tục

500.000

61

Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

300.000

62

Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực

800.000

63

Điều trị hạ kali/canxi máu

180.000

64

Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu

650.000

65

Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp

200.000

66

Thở máy (01 ngày điều trị)

350.000

67

Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

650.000

68

Điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn

750.000

69

Giải độc nhiễm độc cấp ma túy

550.000

70

Tắm tảy độc cho bệnh nhân nhiễm độc hóa chất ngoài da

180.000

71

Lọc máu liên tục (01 lần) (chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế HEMO SOL)

1.800.000

72

Lọc tách huyết tương (01 lần) (Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh)

1.200.000

73

Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner

1.000.000

74

Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

120.000

 

Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

1

Giao thoa

10.000

2

Bàn kéo

20.000

3

Bồn xoáy

10.000

4

Tập do liệt thần kinh trung ương

10.000

5

Tập do cứng khớp

12.000

6

Tập do liệt ngoại biên

10.000

7

Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu

15.000

8

Chẩn đoán diện

10.000

9

Kéo dãn cột sống thắt lưng bằng máy kéo EL TRAC

20.000

10

Kéo dãn cột sống cổ bằng máy kéo EL TRAC

10.000

11

Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi

5.000

12

Tập với xe đạp tập

5.000

13

Tập với hệ thống ròng rọc

5.000

14

Thủy trị liệu (cả thuốc)

50.000

15

Vật lý trị liệu hô hấp

10.000

16

Vật lý trị liệu chỉnh hình

10.000

17

Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ

10.000

18

Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

10.000

19

Tập dưỡng sinh

7.000

20

Điện vi dòng giảm đau

10.000

21

Xoa bóp bằng máy

10.000

22

Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút)

30.000

23

Xoa bóp toàn thân (60 phút)

50.000

24

Xông hơi

15.000

25

Giác hơi

12.000

26

Bó êm cẳng tay

7.000

27

Bó êm cẳng chân

8.000

28

Bó êm đùi

12.000

29

Chẩn đoán bệnh điện thần kinh cơ

20.000

30

Xoa bóp áp lực hơi

10.000

31

Điện từ trường cao áp

10.000

32

Laser chiếu ngoài

10.000

33

Laser nội mạch

30.000

34

Laser thẩm mỹ

30.000

35

Sóng xung kích điều trị

30.000

36

Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp

450.000

37

Nẹp chỉnh hình trên gối

900.000

38

Nẹp cổ tay - bàn tay

300.000

39

Áo chỉnh hình cột sống thắt lưng

900.000

40

Giày chỉnh hình

450.000

41

Nẹp chỉnh hình ụ ngồi - đùi - bàn chân

1.000.000

42

Nẹp đỡ cột sống cổ

450.000

C2

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

C2.1

NGOẠI KHOA

 

1

Cố định gãy xương sườn

35.000

2

Nắn, bó gẫy xương đòn

50.000

3

Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ

50.000

4

Nắn, bó gẫy xương gót

50.000

5

Dẫn lưu áp xe tuyến giáp

150.000

6

Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm

120.000

7

Phẫu thuật nang bao hoạt dịch

120.000

8

Phẫu thuật thừa ngón

170.000

9

Phẫu thuật dính ngón

270.000

10

Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng

120.000

11

Đặt Iradium (lần)

450.000

12

Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực)

2.000.000

13

Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang)

900.000

14

Phẫu thuật tim loại Blalock

4.500.000

15

Phẫu thuật cắt ống động mạch

4.500.000

16

Phẫu thuật tạo hình eo động mạch

4.500.000

17

Phẫu thuật nong van động mạch chủ

4.500.000

18

Phẫu thuật cắt màng tim rộng

5.000.000

19

Phẫu thuật thay đoạn nhân tạo (chưa bao gồm đoạn mạch nhân tạo)

6.000.000

20

Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh/sửa van tim/thay van tim...)
(chưa bao gồm máy tim phổi, vòng van và van tim nhân tạo)

7.000.000

21

Phẫu thuật thay động mạch chủ (chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ, máy tim phổi nhân tạo)

7.000.000

22

Phẫu thuật ghép van tim đồng loại (ho mograft) chưa bao gồm máy tim phổi)

7.000.000

23

Phẫu thuật u tim/vết thương tim... (chưa bao gồm máy tim phổi)

7.000.000

24

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành (chưa bao gồm máy tim phổi)

7.000.000

25

Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực/bụng/cảnh)
(chưa bao gồm động mạch nhân tạo và máy tim phổi)

6.000.000

26

Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể
(chưa bao gồm bộ máy tim phổi)

6.000.000

27

Thông tim ống lớn (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, chụp buồng tim và kim sinh thiết cơ tim)

1.200.000

28

Nong van hai lá/Nong van động mạch phổi/Nong van động mạch chủ
(chưa bao gồm dụng cụ thông tim, chụp buồng tim trước nong và bộ bóng nong van)

1.800.000

29

Bịt thông liên nhĩ/thông liên thất/bít ống động mạch bằng dụng cụ (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim, bộ dụng cụ bít lỗ thông)

1.800.000

30

Điều trị rối loạn nhịp bắng sóng cao tần (chưa bao gồm dụng cụ thăm dò và điều trị RF)

1.800.000

31

Cấy đặt máy tạo nhịp/Cấy máy tạo nhịp phá rung (chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung)

1.000.000

32

Các kỹ thuật nút mạch, thuyên tắc mạch

1.800.000

33

Nút túi phình mạch não (chưa bao gồm Micro Guide wire can thiệp, Micro catheter, Guiding catheter và Matrix Coils)

1.800.000

34

Nút dị dạng mạch não (chưa bao gồm Micro Guide wire can thiệp, Micro catheter, Guiding catheter)

1.800.000

35

Nút thông động tĩnh mạch cánh xoang hang (chưa bao gồm Guiding catheter, Micro catheter dùng quả bóng/ballon)

1.800.000

36

Thăm dò huyết động bằng Swan Ganz

2.000.000

37

Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim (chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim)

1.500.000

38

Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

3.000.000

39

Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng (chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo)

2.000.000

40

Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường

3.500.000

41

Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ

3.500.000

42

Phẫu thuật vi phẫu u não thất

3.500.000

43

Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa

4.500.000

44

Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não

4.000.000

45

Phẫu thuật nội soi não/tủy sống

3.000.000

46

Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính

5.000.000

47

Mở thông dạ dày qua nội soi

2.500.000

48

Lấy dị vật ống tiêu hóa qua nội soi

1.500.000

49

Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điều trị ung thư sớm

3.500.000

50

Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng

2.000.000

51

Nong đường mật qua nội soi tá tràng

2.000.000

52

Lấy sỏi/giun đường mật qua nội soi tá tràng

3.000.000

53

Phẫu thuật trĩ tắc mạch

35.000

54

Cắt Polyp ống tiêu hóa (thực quản/dạ dày/đại tràng/trực tràng)

800.000

55

Đặt Stent đường mật/tụy (chưa bao gồm Stent)

1.200.000

56

Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần tính cho 02 lần đầu tiên)

1.000.000

57

Đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan (1 lần tính cho những lần tiếp theo)

700.000

58

Thắt vỡ giãn tĩnh mạch thực quản

125.000

59

Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản

3.500.000

60

Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày

3.500.000

61

Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng

3.500.000

62

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy)

2.500.000

63

Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy)

3.000.000

64

Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dày

2.000.000

65

Phẫu thuật nội soi ung thư đại/trực tràng (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy)

2.000.000

66

Phẫu thuật điều trị kỹ thuật cao (Phương pháp Longo) (chưa bao gồm máy cắt nối tự động)

1.500.000

67

Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ

2.000.000

68

Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng

2.500.000

69

Phẫu thuật nội soi cắt lách có sử dụng máy cắt (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối)

2.500.000

70

Phẫu thuật nội soi cắt lách

3.000.000

71

Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy cắt nối)

3.000.000

72

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật

2.000.000

73

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

2.000.000

74

Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP

2.000.000

75

Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr
(chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi)

2.500.000

76

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, nối mật ruột.

2.500.000

77

Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao (chưa bao gồm dao cắt gan, siêu âm)

3.500.000

78

Phẫu thuật nội soi cắt gan

2.500.000

79

Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác

2.000.000

80

Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì

2.000.000

81

Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì

2.000.000

82

Phẫu thuật nội soi cắt thận/u sau phúc mạc

3.000.000

83

Phẫu thuật nội soi u thượng thận/nang thận

2.000.000

84

Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang

2.000.000

85

Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi

2.000.000

86

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi

2.000.000

87

Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser (chưa bao gồm dây cáp quang)

1.500.000

88

Cắt đốt nội soi u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP)

1.500.000

89

Đặt Prothese cố định sàn chậu vào mỏ nhô xương cụt

1.500.000

90

Đo các chỉ số niệu động học

2.000.000

91

Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu

4.000.000

92

Phẫu thuật thay đốt sống (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít và xương bảo quản/đốt sống nhân tạo)

3.000.000

93

Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít )

3.000.000

94

Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít )

3.000.000

95

Phẫu thuật chữa vẹo cột sống (cả đợt điều trị) (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít )

15.000.000

96

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối (chưa bao gồm khớp nhân tạo)

3.000.000

97

Phẫu thuật thay khớp gối bán phần (chưa bao gồm khớp nhân tạo)

2.500.000

98

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng (chưa bao gồm khớp nhân tạo)

3.000.000

99

Phẫu thuật khớp háng bán phần (chưa bao gồm khớp nhân tạo)

2.500.000

100

Phẫu thuật tạo hình khớp háng

2.000.000

101

Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kỹ thuật cao (chưa bao gồm đinh, nẹp, vít và xương bảo quản)

2.500.000

102

Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh, nẹp vít và xương bảo quản)

3.000.000

103

Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít)

2.500.000

104

Phẫu thuật nội soi khớp gối/khớp háng/khớp vai/cổ chân

2.000.000

105

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng (chưa bao gồm nẹp vít, dao cắt cắt sụn và lưỡi bào)

2.200.000

106

Phẫu thuật nội soi tái tạo gân (chưa bao gồm gân nhân tạo)

2.200.000

107

Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch

2.200.000

108

Phẫu thuật ghép chi (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và mạch máu nhân tạo)

3.000.000

109

Phẫu thuật chuyển gân điều trị co ngón tay do liệt vận động

1.600.000

110

Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động

1.600.000

111

Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương

1.200.000

112

Tạo hình khí phế quản

10.000.000

113

Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý)

3.000.000

114

Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình

1.200.000

115

Phẫu thuật kéo dài chi (chưa bao gồm phương tiện cố định)

3.000.000

116

Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền

2.000.000

117

Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo (chưa bao gồm phương tiện cố định)

1.500.000

118

Phẫu thuật làm vận động khớp gối

2.000.000

119

Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân (chưa bao gồm phương tiện cố định)

1.500.000

C2.2

SẢN PHỤ KHOA

 

1

Làm thuốc âm đạo

5.000

2

Nạo phá thai bệnh lý/nạo thai do mổ cũ/nạo thai khó

100.000

3

Hút thai dưới 12 tuần

80.000

4

Nạo phá thai 3 tháng giữa

350.000

5

Nạo hút thai trứng

70.000

6

Hút thai có gây mê tĩnh mạch

200.000

7

Đặt/tháo dụng cụ tử cung

15.000

8

Khâu vòng cổ tử cung/tháo vòng khó

80.000

9

Đốt Laser cổ tử cung

20.000

10

Tiêm nhân Chorio

12.000

11

Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung

25.000

12

Chọc ối chẩn đoán trước sinh, nuôi cấy tế bào

180.000

13

Chọc ối điều trị đa ối

35.000

14

Khâu rách cùng đồ

80.000

15

Xoa bóp vú và hút sữa kết hợp chạy tia điều trị viêm tắc sữa

12.000

16

Đẻ không đau (gây tê ngoài màng cứng, chưa kể thuốc tê)

400.000

17

Bóc nhân xơ vú

150.000

18

Trích áp xe Bartholin

120.000

19

Bóc nang Bartholin

180.000

20

Triệt sản nam

100.000

21

Triệt sản nữ

150.000

22

Sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán

400.000

23

Nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai

700.000

24

Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng

1.200.000

25

Phẫu thuật u nang buồng trứng

500.000

26

Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường âm đạo

1.200.000

27

Điều trị chửa ống cổ tử cung bằng tiêm Metrotexat dưới siêu âm

350.000

28

Điều trị u xơ tử cung bằng nút động mạch tử cung (chưa bao gồm Micro Guide wire can thiệp, Micro catheter, hạt nhựa PVA)

1.500.000

29

Chọc hút u nang buồng trứng cơ năng dưới siêu âm

400.000

30

Phẫu thuật cắt tử cung thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản khoa

1.300.000

31

Phẫu thuật lấy thai (lần 1)

450.000

32

Phẫu thuật lấy thai (lần 2)

600.000

33

Phẫu thuật lấy thai (lần 3 trở lên)

800.000

34

Phẫu thuật bóc nang, nhân di căn âm đạo, tầng sinh môn

500.000

35

Nội xoay thai

350.000

36

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung

650.000

37

Chọc hút noãn

3.600.000

38

Kỹ thuật trữ lạnh phôi/ trứng

2.500.000

39

Kỹ thuật rã đông + chuyển phôi

1.500.000

40

Sinh thiết tinh hoàn lấy tinh trùng + ICSI

2.700.000

41

Đo tim thai bằng Doppler

35.000

42

Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng Monitoring

70.000

43

Phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa

3.000.000

44

Thu tinh nhân tạo IUI

250.000

45

Thụ tinh trong ống nghiệm thường (IVF) (chưa kể thuốc kích thích rụng noãn, môi trường nuôi cấy)

5.000.000

46

Tiêm tinh trùng vào trứng ICSI (chưa bao gồm môi trường nuôi cấy)

5.400.000

47

Xin trứng - làm IVF/ICS (chưa bao gồm môi trường nuôi cấy)

6.000.000

48

Phí lưu trữ phôi/trứng/tinh trùng (01 năm)

1.200.000

49

Phẫu thuật lấy tinh trùng thực hiện ICSI

3.000.000

C2.3

MẮT

 

1

Đo khúc xạ máy

5.000

2

Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm

40.000

3

Điện chẩm

35.000

4

Sắc giác

20.000

5

Điện võng mạc

35.000

6

Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo

15.000

7

Đo thị lực khách quan

40.000

8

Đánh bờ mi

10.000

9

Chữa bỏng mắt do hàn điện

10.000

10

Rửa cùng đồ 1 mắt

15.000

11

Điện di điều trị (1 lần)

8.000

12

Múc nội nhân (có độn hoặc không độn)

400.000

13

Khoét bỏ nhãn cầu

400.000

14

Nặn tuyến bờ mi

10.000

15

Lấy sạn vôi kết mạc

10.000

16

Đốt lông Xiêu

12.000

17

Phẫu thuật quặm bẩm sinh (1 mắt)

470.000

18

Phẫu thuật quặm bẩm sinh (2 mắt)

550.000

19

Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt)

500.000

20

Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt)

500.000

21

Rạch giác mạc nan hoa (1 mắt)

250.000

22

Rạch giác mạc nan hoa (2 mắt)

320.000

23

Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt)

400.000

24

Phẫu thuật tạo mí (1 mắt)

500.000

25

Phẫu thuật tạo mí (2 mắt)

700.000

26

Phẫu thuật sụp mi (1 mắt)

650.000

27

Phẫu thuật lác (2 mắt)

600.000

28

Phẫu thuật lác (1 mắt)

400.000

29

Soi bóng đồng tử

8.000

30

Phẫu thuật cắt bè

450.000

31

Phẫu thuật đặt IOL lần 2 (1 mắt, chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo)

1.000.000

32

Phẫu thuật cắt bao sau

250.000

33

Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt, chưa bao gồm ống Silicon)

600.000

34

Rạch góc tiền phòng

400.000

35

Phẫu thuật cắt thủy tinh thể

500.000

36

Phẫu thuật cắt màng đồng tử

280.000

37

Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng

800.000

38

Phẫu thuật u mi không vá da

450.000

39

Phẫu thuật u có vá da tạo hình

600.000

40

Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt

600.000

41

Phẫu thuật u kết mạc nông

300.000

42

Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả

400.000

43

Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả

350.000

44

Phẫu thuật vá da điều trị lật mi

350.000

45

Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi

800.000

46

Lấy dị vật tiền phòng

400.000

47

Lấy dị vật hốc mắt

500.000

48

Cắt dịch kính đơn thuần/lấy dị vật nội nhãn

600.000

49

Khâu giác mạc đơn thuần

220.000

50

Khâu củng mạc đơn thuần

270.000

51

Khâu củng giác mạc phức tạp

600.000

52

Khâu giác mạc phức tạp

400.000

53

Khâu củng mạc phức tạp

400.000

54

Mở tiền phòng rửa máu/mủ

400.000

55

Khâu phục hồi bờ mi

300.000

56

Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt

600.000

57

Chích mủ hốc mắt

230.000

58

Khâu da mi kết mạc bị rách

300.000

59

Cắt bỏ túi lệ

500.000

60

Cắt mộng đơn thuần

450.000

61

Cắt mộng áp Mylomycin

470.000

62

Gọt giác mạc

430.000

63

Nối thông lệ mũi (1 mắt, chưa bao gồm ống Sillicon)

700.000

64

Khâu cò mi

190.000

65

Phủ kết mạc

350.000

66

Cắt u kết mạc không vá

250.000

67

Ghép màng ối điều trị loét giác mạc

700.000

68

Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc

600.000

69

Ghép màng ối điều trị dính mi cầu/loét giác mạc lâu liền/thủng giác mạc

750.000

70

Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân

500.000

71

Quang đông thể mi điều trị Glôcôm

100.000

72

Tạo hình vùng bè bằng Laser

150.000

73

Cắt mống mắt chu biên bằng Laser

150.000

74

Mở bao sau bằng Laser

150.000

75

Chọc tháo dịch dưới hắc mạc bơm hơi tiền phòng

400.000

76

Cắt bè áp MMC hoặc áp 5 FU

500.000

77

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL + Cắt bè (1 mắt, chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo)

700.000

78

Tháo dầu Silicon phẫu thuật

400.000

79

Diện đông thể mi

200.000

80

Siêu âm điều trị (1 ngày)

15.000

81

Siêu âm chẩn đoán (1 mắt)

20.000

82

Điện rung mắt quang động

40.000

83

Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức

40.000

84

Lấy huyết thanh đóng ống

30.000

85

Cắt chỉ giác mạc

15.000

86

Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia b)

15.000

87

Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc

500.000

88

Tách dính mi cầu ghép kết mạc

750.000

89

Phẫu thuật hẹp khe mi

250.000

90

Phẫu thuật tháo cò mi

60.000

91

U hạt, u gai kết mạc (cắt bỏ u)

80.000

92

U bạch mạch kết mạc

40.000

93

Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng Laser Excimer (01 mặt)

3.500.000

94

Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Pha co (01 mắt, chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo)

2.000.000

95

Ghép giác mạc (01 mắt, chưa bao gồm giác mạc, thủy tinh thể nhân tạo)

2.000.000

96

Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt, chưa bao gồm dầu silicon, đai silicon, đầu cắt dịch kính, Laser nội nhãn)

2.000.000

97

Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên

250.000

C2.4

TAI - MŨI - HỌNG

 

1

Làm thuốc thanh quản/tai (không kể tiền thuốc)

15.000

2

Lấy dị vật họng

20.000

3

Đốt họng bằng Nitơ lỏng

100.000

4

Đốt họng bằng khí CO2 (bằng áp lạnh)

75.000

5

Nhét bấc mũi trước cầm máu

20.000

6

Nhét bấc mũi sau cầm máu

50.000

7

Trích màng nhĩ

30.000

8

Thông vòi nhĩ

30.000

9

Nong vòi nhĩ

10.000

10

Chọc hút dịch vành tai

15.000

11

Chích rạch vành tai

25.000

12

Lấy hút biểu bì ống tai

25.000

13

Hút xoang dưới áp lực

20.000

14

Nâng, nắn sống mũi

120.000

15

Khí dung

8.000

16

Rửa tai, rửa mũi, xông họng

15.000

17

Nạo VA

100.000

18

Bẻ cuốn mũi

40.000

19

Cắt bỏ đường rò luân nhĩ

180.000

20

Nhét meche mũi

40.000

21

Cắt bỏ thịt thừa nếp tai 2 bên

40.000

22

Đốt họng hạt

25.000

23

Chọc hút u nang sàn mũi

25.000

24

Cắt polyp ống tai

20.000

25

Sinh thiết vòm mũi họng

25.000

26

Soi thanh quản treo cắt hạt xơ

125.000

27

Soi thanh quản cắt papilloma

125.000

28

Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm

70.000

29

Soi thực quản bằng ống mềm

70.000

30

Đốt Amidan áp lạnh

100.000

31

Cầm máu mũi bằng Meroxeo (1 bên)

150.000

32

Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên)

220.000

33

Thông vòi nhĩ nội soi

60.000

34

Nong vòi nhĩ nội soi

60.000

35

Nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo (1 bên)

150.000

36

Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (1 bên)

250.000

37

Nội soi Tai - Mũi - Họng

180.000

38

Mổ sào bào thượng nhĩ

600.000

39

Đo sức cản của mũi

65.000

40

Đo thính lực đơn âm

30.000

41

Đo trên ngưỡng

35.000

42

Đo sức nghe lời

25.000

43

Đo phản xạ cơ bàn đạp

15.000

44

Đo nhĩ lượng

15.000

45

Chỉ định dùng máy trợ thính (hướng dẫn)

35.000

46

Đo OAE (1 lần)

30.000

47

Đo ABR (1 lần)

150.000

48

Phẫu thuật cấy điện cực ốc tai (chưa bao gồm điện cực ốc tai)

6.500.000

49

Phẫu thuật nội soi lấy u/điều trị rò dịch não tủy, thoát vị nền sọ
(chưa bao gồm keo sinh học)

5.000.000

50

Phẫu thuật cấy máy trợ thính tai giữa (chưa bao gồm máy trợ thính)

6.500.000

51

Phẫu thuật tai trong/u dây thần kinh VII/u dây thần kinh VIII

4.800.000

52

Phẫu thuật đỉ xương đá

3.000.000

53

Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm (chưa bao gồm keo sinh học, xương con để thay thế/Prothese)

5.000.000

54

Ghép thanh khí quản đặt Stenl (chưa bao gồm Stent)

5.000.000

55

Nối khí quản tận - tận trong điều trị sẹo hẹp (chưa bao gồm Stent)

6.000.000

56

Đặt Stenl điều trị sẹo hẹp thanh khí quản (chưa bao gồm Stent)

6.000.000

57

Cắt thanh quản có tái tạo phát âm (chưa bao gồm Stent/van phát âm, thanh quản điện)

4.500.000

58

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ

11.000.000

59

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vóm mũi họng

6.000.000

60

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi xoang (chưa bao gồm keo sinh học)

6.500.000

61

Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi

7.000.000

62

Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương

5.000.000

63

Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII

5.000.000

64

Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi

5.500.000

65

Cắt u cuộn cảnh

5.500.000

66

Phẫu thuật áp xe não do tai

5.000.000

67

Phẫu thuật cắt vỏ ung thư Amidan/thanh quản và nạo vét hạch cổ

4.500.000

68

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da

4.500.000

69

Phẫu thuật laser cắt ung thư thanh quản hạ họng (chưa bao gồm ống nội khí quản)

6.000.000

70

Phẫu thuật laser trong khối u vùng họng miệng (chưa bao gồm ống nội khí quản)

6.000.000

71

Phẫu thuật nạo vét hạch cổ, truyền hóa chất động mạch cảnh (chưa bao gồm hóa chất)

4.500.000

72

Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, ngách trán, xoang bướm

4.000.000

73

Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang (chưa bao gồm keo sinh học)

5.000.000

C.2

RĂNG - HÀM - MẶT

 

C2.5.1

PHẪU THUẬT RĂNG, MIỆNG

 

1

Phẫu thuật nhổ răng đơn giản

100.000

2

Phẫu thuật nhổ răng khó

120.000

3

Phẫu thuật cắt lợi trùm

60.000

4

Rạch áp xe trong miệng

35.000

5

Rạch áp xe dẫn lưu ngoài miệng

35.000

6

Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định)

130.000

7

Nhổ chân răng

80.000

8

Nhổ lấy nanh răng

240.000

9

Cắt cuống 1 chân

120.000

10

Nạo túi lợi 1 sex tant

30.000

11

Nắm trật khớp thái dương hàm

25.000

12

Lấy u lành dưới 3 cm

400.000

13

Lấy u lành trên 3 cm

500.000

14

Lấy sỏi ống Wharton

500.000

15

Nhổ răng ngầm dưới xương

360.000

16

Nhổ răng mọc lạc chỗ

200.000

17

Bấm gai xương trên 02 ổ răng

80.000

18

Cắt u lợi, lợi xơ để làm hàm giả

110.000

19

Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê)

130.000

20

Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng

230.000

21

Nẹp liên kết điều trị viên quanh răng 1 vùng (bao gồm cả nẹp liên kết bằng kim loại đúc)

780.000

22

Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng 1 vùng

400.000

23

Cắt u lợi đường kính từ 2 cm trở lên

150.000

24

Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có hướng dẫn (chưa bao gồm màng tái tạo mô và xương nhân tạo)

350.000

C.2.5.2

ĐIỀU TRỊ RĂNG

 

1

Hàn răng sa sâu ngà

70.000

2

Trám bít hố rãnh

90.000

3

Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục

110.000

4

Điều trị tủy răng sữa một chân

210.000

5

Điều trị tủy răng sữa nhiều chân

260.000

6

Chụp thép làm sẵn

170.000

7

Răng sâu ngà

140.000

8

Răng viêm tủy hồi phục

160.000

9

Điều trị tủy răng số 1, 2, 3

300.000

10

Điều trị tủy răng số 4, 5

370.000

11

Điều trị tủy răng số 6, 7 hàm dưới

600.000

12

Điều trị tủy răng số 6, 7 hàm trên

730.000

13

Điều trị tủy lại

870.000

14

Hàn Composite cổ răng

250.000

15

Hàn thẩm mỹ Com posite (veneer)

350.000

16

Phục hồi thân răng có chốt

350.000

17

Tẩy răng trắng 1 hàm (có mảng) (đã bao gồm thuốc tẩy trắng)

900.000

18

Tẩy răng trắng 2 hàm (có mảng) (đã bao gồm thuốc tẩy trắng)

1.300.000

C.2.5.3

RĂNG GIẢ THÁO LẮP

 

1

Hàm khung đúc (chưa tính răng)

750.000

2

Một hàm tháo lắp nhựa toàn phần (14 răng)

650.000

C.2.5.4

RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH

 

1

Răng giả cố định trên Implant (chưa bao gòm Implant, cùi giả thay thế)

4.800.000

2

Một đơn vị sứ kim loại

700.000

3

Một đơn vị sứ toàn phần

1.000.000

4

Một trụ thép

550.000

5

Một chụp thép cầu nhựa

600.000

6

Cầu nhựa 3 đơn vị

220.000

7

Cầu sứ kim loại 3 đơn vị

1.800.000

C.2.5.5

NẮN CHỈNH RĂNG

 

1

Hàm dự phòng loại tháo lắp

500.000

2

Hàm dự phòng loại gắn chặt

750.000

3

Lực nắn chỉnh ngoài mặt Headgear (đã bao gồm Headgear)

2.400.000

4

Lực nắn chỉnh ngoài mặt Facemask (đã bao gồm Facemask)

3.000.000

5

Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp đơn giản

900.000

6

Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp phức tạp

1.500.000

7

Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt từng phần cung răng

3.500.000

8

Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng đơn giản

5.800.000

9

Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng phức tạp
(kéo răng ngầm…)

7.000.000

10

Hàm duy trì kết quả loại tháo lắp

220.000

11

Hàm duy trì kết quả loại cố định

400.000

12

Lấy khuôn để nghiên cứu chấn đoán (hai hàm)

70.000

C.2.5.6

SỬA LẠI HÀM CŨ

 

1

Làm lại hàm

200.000

2

Sửa hàm

60.000

3

Gắn lại chụp, cầu (1 đơn vị)

50.000

C.2.5.7

CÁC PHẪU THUẬT HÀM MẶT

 

1

Sử dụng nẹp có lồi cầu trong phục hồi sau cắt đoạn xương hàm dưới (chưa bao gồm nẹp có lồi cầu và vít thay thế)

2.000.000

2

Phẫu thuật cắt xương hàm trên/hàm dưới, điều trị lệch khớp cắn và kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế)

2.400.000

3

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng nẹp vít (1 bên) (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế)

1.200.000

4

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (1 bên) và cố định bằng nẹp vít (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế)

2.100.000

5

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (2 bên) và cố định bằng nẹp vít (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế)

2.200.000

6

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm trên do bệnh lý và tái tạo bằng hàm đúc titan, sứ, composite cao cấp (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế)

3.200.000

7

Phẫu thuật điều trị lép mặt (chưa bao gồm vật liệu độn thay thế)

1.900.000

8

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế)

1.800.000

9

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân (chưa bao gồm nẹp, vít thay thế)

1.950.000

10

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan (chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít thay thế)

1.800.000

11

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan (chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít)

2.000.000

12

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII có sử dụng máy dò thần kinh (chưa bao gồm máy dò thần kinh)

2.100.000

13

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng mặt bằng vạt da cơ (chưa bao gồm nẹp, vít)

1.950.000

14

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vi phẫu thuật

2.000.000

15

Phẫu thuật cắt u máu lớn vùng hàm mặt

1.800.000

16

Phẫu thuật cắt u bạch mạch lớn vùng hàm mặt

1.800.000

17

Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt (chưa bao gồm nẹp, vít)

2.000.000

18

Phẫu thuật mở xương, điều trị lệch lạc xương hàm, khớp cắn (chưa bao gồm nẹp, vít)

2.200.000

19

Phẫu thuật ghép xương ổ răng trên bệnh nhân khe hở môi, vòm miệng (chưa bao gồm xương)

2.300.000

20

Tái tạo chỉnh hình xương mặt trong chấn thương nặng (chưa bao gồm nẹp, vít)

2.200.000

21

Phẫu thuật tái tạo xương quanh răng bằng ghép xương hoặc màng tái sinh mô có hướng dẫn (chưa bao gồm màng tái tạo mô)

2.000.000

22

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới (chưa bao gồm nẹp vít)

1.600.000

23

Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu (chưa bao gồm nẹp vít)

1.700.000

24

Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên (chưa bao gồm nẹp vít)

1.900.000

25

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên (chưa bao gồm nẹp vít)

2.000.000

26

Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm (chưa bao gồm máy dò thần kinh)

2.100.000

27

Phẫu thuật nâng sống mũi (chưa bao gồm vật liệu thay thế)

1.850.000

28

Phẫu thuật tạo hình môi một bên

1.200.000

29

Phẫu thuật tạo hình môi hai bên

1.300.000

30

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng

1.200.000

31

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu

1.200.000

32

Phẫu thuật căng da mặt

1.200.000

33

Cắt u nang giáp mông

1.600.000

34

Cắt u nang cạnh cổ

1.600.000

35

Cắt nang xương hàm từ 2 - 5cm

1.800.000

36

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm trên, nạo vét hạch

1.950.000

37

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm dưới, nạo vét hạch

1.950.000

38

Phẫu thuật tạo hình khe hở chéo mặt

1.400.000

39

Ghép da rời mỗi chiều trên 5cm

1.500.000

40

Dùng laser, sóng cao tần trong điều trị sẹo > 2cm

1.300.000

41

Phẫu thuật điều trị viêm nhiễm tỏa lan, áp xe vùng mặt

1.400.000

42

Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương phần mềm vùng hàm mặt, có tổn thương tuyến, mạch, thần kinh

1.500.000

43

Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò viêm xương vùng hàm mặt

1.500.000

44

Cắt bỏ nang sàn miệng

1.650.000

45

Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm

1.650.000

46

Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên

1.600.000

47

Phẫu thuật tạo hình phanh môi/phanh má/phanh lưỡi bám thấp (gây mê nội khí quản)

1.400.000

48

Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm mặt (gây mê nội khí quản)

1.500.000

49

Tiêm xơ điều trị u máu phần mềm và xương vùng hàm mặt

800.000

50

Phẫu thuật nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn

1.300.000

51

Sinh thiết u phần mềm và xương vùng hàm mặt (gây mê nội khí quản)

1.500.000

52

Phẫu thuật lấy răng ngầm trong xương

1.650.000

C2.6

BỎNG

 

1

Thay băng bỏng (1 lần)

100.000

2

Vô cảm trong thay băng bệnh nhân bỏng

100.000

3

Sử dụng giường khí hóa lỏng điều trị bỏng nặng (1 ngày)

120.000

4

Siêu lọc máu có kết hợp thẩm tách trong 24h (chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi kèm)

2.000.000

5

Siêu lọc máu có kết hợp thẩm tách trong 48h (chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi kèm)

2.500.000

6

Siêu lọc máu không kết hợp thẩm tách trong 24h (chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi kèm)

1.500.000

7

Siêu lọc máu không kết hợp thẩm tách trong 48h (chưa bao gồm màng lọc và dây dẫn đi kèm)

2.300.000

8

Ghép da dị loại (da ếch, da lợn…) trong điều trị bỏng (chưa bao gồm da ghép)

50.000

9

Ghép da tự thân trong điều trị bỏng

60.000

10

Ghép màng tế bào nuôi cấy trong điều trị bỏng (chưa bao gồm màng nuôi)

300.000

11

Chẩn đoán độ sâu bỏng bằng máy siêu âm dopper

90.000

12

Tắm điều trị tiệt khuẩn bằng TRA gamma

70.000

13

Ghép da có sử dụng da lợn bảo quản sau lạnh

55.000

14

Điều trị vết thương bỏng bằng màng nuôi cấy nguyên bào sợi (hoặc tế bào sừng)

300.000

15

Điều trị bằng ôxy cao áp

100.000

C2.7

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC

 

 

Phẫu thuật

 

1

Phẫu thuật loại Đặc biệt

2.500.000

2

Phẫu thuật loại 1

1.800.000

3

Phẫu thuật loại 2

1.000.000

4

Phẫu thuật loại 3

800.000

 

Thủ thuật

 

1

Thủ thuật loại Đặc biệt

1.200.000

2

Thủ thuật loại 1

700.000

3

Thủ thuật loại 2

450.000

4

Thủ thuật loại 3

200.000

C3

XÉT NGHIỆM VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

C3.1

XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

 

1

Kháng thể kháng nhân và Anti-dsDNA

250.000

2

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động

30.000

3

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser

40.000

4

Nhuộm hồng cầu lưới trên máy tự động

35.000

5

Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động)

60.000

6

Huyết đồ (sử dụng máy đếm laser)

60.000

7

Độ tập trung tiểu cầu

12.000

8

Tìm mảnh vỡ hồng cầu (bằng máy)

15.000

9

Tìm hồng cầu có chấm ưa base (bằng máy)

15.000

10

Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu

30.000

11

Tập trung bạch cầu

25.000

12

Máu lắng (bằng máy tự động)

30.000

13

Nhuộm hồng cầu sắt (nhuộm Peris)

30.000

14

Nhuộm Phosphatase kiềm bạch cầu

60.000

15

Nhuộm Phosphatase acid

65.000

16

Cấy cụm tế bào tủy

500.000

17

Xét nghiệm hòa hợp (Cross- Match) trong phát máu

30.000

18

Nhuộm sợi xơ trong mô tủy xương

70.000

19

Nhuộm sợi xơ liên võng trong mô tủy xương

70.000

20

Lách đồ

50.000

21

Hóa mô miễn dịch tủy xương (01 market)

160.000

22

Thời gian Prothombin (PT%, PTs, INR) (tỷ lệ Pro/thời gian Quick)

35.000

23

Thời gian Throboplastin hoạt hóa từng phần (APTT)

35.000

24

Thời gian Thrombin (TT)

35.000

25

Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh

70.000

26

Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh

100.000

27

Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol)

25.000

28

Nghiệm pháp von-Kaulla

45.000

29

Định lượng yếu tố đông máu (giá cho mỗi yếu tố)

150.000

30

Định lượng D-Dimer

220.000

31

Định lượng Protein S

220.000

32

Định lượng Protein C

220.000

33

Định lượng yếu tố Thrombomodulin

180.000

34

Định lượng đồng yếu tố Ristocetin

180.000

35

Định lượng yếu tố von- Willebrand (V-WF)

180.000

36

Định lượng yếu tố PAI-1/PAI-2

180.000

37

Định lượng Plasminogen

180.000

38

Định lượng a2 anti-plasmin (a2AP)

180.000

39

Định lượng b-Thromboglobulin (b TG)

180.000

40

Định lượng t-PA

180.000

41

Định lượng anti Thrombin III

120.000

42

Định lượng a2 Macroglobulin (a2 MG)

180.000

43

Định lượng chất ức chế C1

180.000

44

Định lượng yếu tố Heparin

180.000

45

Định lượng yếu tố kháng Xa

220.000

46

Ngưng tập tiểu cầu với ADP-Epinephrin/ Collagen/Arachidonic Acide/Ristocetin (cho một yếu tố)

80.000

47

Định lượng FDP

120.000

48

Định type hòa hợp tổ chức bằng kỹ thuật vi độc tế bào (chưa bao gồm kít HLA (lớp 1 và lớp 2))

3.500.000

49

Điện di miễn dịch

450.000

50

Test Đường + Ham

60.000

51

Đếm số lượng CD3 - CD4 - CD8

350.000

52

Phân tích CD (1 loại CD)

150.000

53

Xét nghiệm kháng thể ds-DNA bằng kỹ thuật ngưng kết latex

60.000

54

Thử phản ứng dị ứng thuốc

65.000

55

Xét nghiệm công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

350.000

56

Điện di có tính thành phần huyết sắc tố

180.000

57

Định lượng men G6PD

70.000

58

Định lượng men Pyruvat kinase

150.000

59

Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc thể chị em

450.000

60

Nhiễm sắc thể Philadenphia (có ảnh karyotype)

200.000

61

Xác định gen bệnh máu ác tính

800.000

62

Xét nghiệm xác định gen Hemophilia

1.000.000

63

Xét nghiệm chuyển dạng lympho với PHA

250.000

64

Anti-HCV (ELISA)

100.000

65

Anti-HIV (ELISA)

90.000

66

HbsAg (nhanh)

60.000

67

Anti-HCV (nhanh)

60.000

68

Anti-HIV (nhanh)

60.000

69

Anti-HBs (ELISA)

60.000

70

Anti-HBc lgG (ELISA)

60.000

71

Anti-HBc lgM (ELISA)

95.000

72

Anti-Hbe (ELISA)

80.000

73

HbeAg (ELISA)

80.000

74

Kháng thể kháng ký sinh trùng sốt rét (ELISA)

90.000

75

Kháng thể kháng giang mai (ELISA)

60.000

76

Anti-HTLV1/2 (ELISA)

70.000

77

Anti-EBV lgG (ELISA)

125.000

78

Anti-EBV lgM (ELISA)

125.000

79

Anti-CMV lgG (ELISA)

125.000

80

Anti-CMV lgM (ELISA)

125.000

81

Xác định DNA trong viêm gan B

270.000

82

Tìm ký sinh trùng sốt rét bằng phương pháp PCR

180.000

83

HIV (PCR)

350.000

84

HCV (RT-PCR)

450.000

85

HIV (RT-PCR)

600.000

86

Định tuýp E, B HIV-1

950.000

87

Định lượng virus viêm gan B (HBV)

1.350.000

88

Định nhóm máu khó hệ ABO

180.000

89

Định nhóm máu hệ Rh (D yếu, D từng phần)

150.000

90

Định nhóm máu A1

30.000

91

Xác định kháng nguyên H

30.000

92

Định nhóm máu hệ Kell

170.000

93

Định nhóm máu hệ MN (xác định kháng nguyên M,N)

170.000

94

Định nhóm máu hệ P (xác định kháng nguyên P1)

170.000

95

Định nhóm máu hệ Lewis (xác định kháng nguyên Lea, Leb)

170.000

96

Định nhóm máu hệ Kidd (xác định kháng nguyên jKa, jKb, jKa, jKb)

330.000

97

Định nhóm máu hệ Lutheran (xác định kháng nguyên Lua, Lub)

160.000

98

Định nhóm máu hệ Ss (xác định kháng nguyên S, s)

160.000

99

Định nhóm máu hệ Duffy (xác định kháng nguyên Fya, Fyb)

160.000

100

Định nhóm máu hệ MNSs (xác định kháng nguyên Mia)

160.000

101

Định nhóm máu hệ Diego (xác định kháng nguyên Diego)

160.000

102

Sàng lọc kháng thể bất thường

80.000

103

Định danh kháng thể bất thường

1.100.000

104

Hiệu giá kháng thể tự nhiên chống A, B/Hiệu giá kháng thể bất thường 30 - 50

35.000

105

Xác định bất đồng nhóm máu mẹ con

80.000

106

Tách tế bào máu bằng máy (chưa bao gồm kít tách tế bào máu)

800.000

107

Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu ngoại vi (chưa bao gồm kít tách tế bào máu)

2.500.000

108

Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu cuống rốn (chưa bao gồm kít tách tế bào máu)

2.500.000

109

Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ tủy xương (chưa bao gồm kít tách tế bào)

3.000.000

110

Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu ngoại vi

16.000.000

111

Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn/từ tủy xương

16.000.000

112

Xét nghiệm xác định HLA

3.000.000

113

Xét nghiệm độ chéo (Cross - Match) trong ghép cơ quan

400.000

114

Xét nghiệm tiền mẫn cảm

400.000

115

Xét nghiệm tế bào gốc CD 34+

1.700.000

116

Bilan đông cầm máu - huyết khối

1.500.000

117

Định lượng yếu tố VIII/IX

300.000

118

Xét nghiệm miễn dịch màng tế bào (CD)

1.000.000

119

Test Coombs

70.000

120

Xét nghiệm sắc thể kỹ thuật DNA với Protein

5.000.000

121

Xét nghiệm xác định gen

3.200.000

122

Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp gelcard

30.000

 

XÉT NGHIỆM HÓA SINH

 

1

Gross

15.000

2

Maclagan

15.000

3

Amoniac

70.000

4

CPK

25.000

5

ACTH

75.000

6

ADH

135.000

7

Cortison

75.000

8

GH

75.000

9

Testosteron

60.000

10

Erythropoietin

75.000

11

Thyroglobulin

75.000

12

Calcitonin

75.000

13

TRAb

250.000

14

Phenytoin

75.000

15

Theophylin

75.000

16

Tricyclic anti depressant

75.000

17

Quinin/Cloroquin/Mefloquin

75.000

18

Nồng độ rượu trong máu

28.000

19

Paracetamol

35.000

20

Benzodiazepam(BZD)

35.000

21

Ngộ độc thuốc

60.000

22

Salicylate

70.000

23

ALA

85.000

24

A/G

35.000

25

Calci

12.000

26

Calci ion hóa

25.000

27

Phospho

15.000

28

CK-MB

35.000

29

LDH

25.000

30

Gama GT

18.000

31

CRP hs

50.000

32

Ceruloplasmin

65.000

33

HBA 1c

65.000

34

Apolipoprotein A/B (1 loại)

45.000

35

IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại)

60.000

36

Lipase

55.000

37

Complement 3 (C3)/4 (C4) ( 1 loại)

55.000

38

Beta 2 Microglobulin

70.000

39

RF (Rheumatold Factor)

55.000

40

ASLO

55.000

41

Transferin

60.000

42

Khí máu

100.000

43

Catecholamin

200.000

44

T3/F T3/T4/F T4 (1 loại)

60.000

45

TSH

55.000

46

Alpha FP (AFP)

85.000

47

PSA

85.000

48

Ferritin

75.000

49

Insuline

75.000

50

CEA

80.000

51

Beta - HCG

80.000

52

Estradiol

75.000

53

LH

75.000

54

FSH

75.000

55

Prolactin

70.000

56

Progesteron

75.000

57

Homocysteine

135.000

58

Myoglobin

85.000

59

Troponin T/1

70.000

60

Cyclosporine

300.000

61

PTH

220.000

62

CA 19-9

130.000

63

CA 15-3

140.000

64

CA 72-4

125.000

65

CA 125

130.000

66

Cyfra 21-1

90.000

67

Folate

80.000

68

Vitamin B12

70.000

69

Digoxin

80.000

70

Anti - TG

250.000

71

Pre albumin

90.000

72

Lactat

90.000

73

Lambda

90.000

74

Kappa

90.000

75

HBDH

90.000

76

Haptoglobin

90.000

77

GLDH

90.000

78

Alpha Microglobulin

90.000

 

XÉT NGHIỆM VI SINH

 

1

Vi khuẩn chí

25.000

2

Xét nghiệm tìm BK

25.000

3

Cấy máu bằng máy cấy máu Batec

120.000

4

Nuôi cấy vi khuẩn

120.000

5

Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí

1.250.000

6

Nuôi cấy và định danh vi khuẩn bằng máy định danh Phoenix

250.000

7

Phản ứng CRP

30.000

8

Kỹ thuật sắc ký khí miễn dịch chẩn đoán sốt xuất huyết nhanh

110.000

9

Xác định Pneumocystis carinii bằng kỹ thuật ELISA

300.000

10

Xác định dịch cúm, á cúm 2 bằng kỹ thuật ELISA

420.000

11

Định lượng vi rút viêm gan B (HBV) cho các bệnh nhân viêm gan B mãn tính (Sử dụng để theo dõi điều trị)

1.250.000

12

Định lượng vi rút viêm gan C (HCV) cho các bệnh nhân viêm gan C mãn tính (Sử dụng để theo dõi điều trị)

1.260.000

13

Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường MGIT

90.000

14

Chẩn đoán Dengue lgM bằng kỹ thuật ELISA

130.000

15

Chẩn đoán Dengue lgG bằng kỹ thuật ELISA

130.000

16

Chẩn đoán viêm não Nhật Bản bằng kỹ thuật ELISA

50.000

17

Chẩn đoán Rotavirus bằng kỹ thuật ngưng kết

150.000

18

Chẩn đoán Toxoplasma lgM bằng kỹ thuật ELISA

100.000

19

Chẩn đoán Toxoplasma lgG bằng kỹ thuật ELISA

100.000

20

Chẩn đoán Herpes virus HSV1 + 2 lgM bằng kỹ thuật ELISA

130.000

21

Chẩn đoán Herpes virus HSV1 + 2 lgG bằng kỹ thuật ELISA

130.000

22

Chẩn đoán Cytomegalovirus bằng kỹ thuật ELISA (CMV lgM)

110.000

23

Chẩn đoán Cytomegalovirus bằng kỹ thuật ELISA (CMV lgG)

95.000

24

Chẩn đoán Clammydia lgG bằng kỹ thuật ELISA

150.000

25

Chẩn đoán Esteinbar Virus bằng kỹ thuật ELISA (EBV-VCA lgM)

160.000

26

Chẩn đoán Esteinbar Virus bằng kỹ thuật ELISA (EBV-VCA lgG)

155.000

27

Chẩn đoán Esteinbar Virus bằng kỹ thuật ELISA (EA-VCA lgG)

170.000

28

Chẩn đoán Esteinbar Virus bằng kỹ thuật ELISA (EV-NA1- lgG)

180.000

29

Chẩn đoán Mycoplasma pneumoniae lgM bằng kỹ thuật ELISA

140.000

30

Chẩn đoán Mycoplasma pneumoniae lgG bằng kỹ thuật ELISA

210.000

31

Chẩn đoán Rubella lgM bằng kỹ thuật ELISA

120.000

32

Chẩn đoán Rubella lgG bằng kỹ thuật ELISA

100.000

33

Chẩn đoán RSV (Respirator Syncytial Virus) bằng kỹ thuật ELISA

120.000

34

Chẩn đoán Aspegillus bằng kỹ thuật ELISA

90.000

35

Chẩn đoán Cryptococcus bằng kỹ thuật ngưng kết hạt

95.000

36

Chẩn đoán Canđia Ag bằng kỹ thuật ELISA

145.000

37

Chẩn đoán thương hàn bằng kỹ thuật Widal

80.000

38

Chẩn đoán giang mai bằng kỹ thuật RPR

18.000

39

Chẩn đoán giang mai bằng kỹ thuật TPHA

35.000

40

Chẩn đoán giang mai bằng kỹ thuật ELISA

35.000

41

Chẩn đoán Anti HAV-lgM bằng kỹ thuật ELISA

90.000

42

Chẩn đoán Anti HAV-total bằng kỹ thuật ELISA

85.000

43

Chẩn đoán Mycoplasma Prcumonie

180.000

C3.2

XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

 

1

Nước tiểu 10 thông số (máy)

35.000

2

Micro Albumin

50.000

3

Opiate (định tính)

40.000

4

Amphetamin (định tính)

40.000

5

Marijuana (định tính)

40.000

6

Protein Bence - Jone

20.000

7

Dưỡng chấp

20.000

8

DPD

180.000

C3.3

XÉT NGHIỆM PHÂN

 

1

Xét nghiệm cặn dư phân

45.000

2

Nuôi cấy phân lập vi khuẩn gây bệnh bằng bộ API và làm kháng sinh đồ với 12 - 18 loại khoanh giấy

90.000

C3.5

XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

 

1

Sinh thiết, nhuộm HE

70.000

2

Sinh thiết, nhuộm PAS

70.000

3

Sinh thiết, nhuộm các sợi liên võng

70.000

4

Sinh thiết, nhuộm Mucicarmin

70.000

5

Sinh thiết, nhuộm đỏ Công gô

70.000

6

Sinh thiết, nhuộm mỡ theo phương pháp Sudan III

65.000

7

Sinh thiết, nhuộm Van Gieson

70.000

8

Sinh thiết, nhuộm Xanh Acian

70.000

9

Sinh thiết, nhuộm Giemsa

65.000

10

Tế bào U, hạch đồ

45.000

11

Tế bào nhuộm Papanicolaou

65.000

12

Ly tâm các loại dịch, chẩn đoán tế bào học

35.000

13

Sinh thiết, nhuộm hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn kháng nguyên

120.000

14

Sinh thiết, nhuộm miễn dịch huỳnh quang cho 06 kháng thể

250.000

15

Sinh thiết, cắt lạnh chẩn đoán tức thì

150.000

16

Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật

100.000

17

Chọc, hút, nhuộm, chẩn đoán các u nang (1 u)

100.000

18

Chọc, hút tuyến tiền liệt, nhuộm và chẩn đoán

200.000

19

Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán mào tinh hoàn/tinh hoàn trong điều trị vô sinh

400.000

20

Chọc, hút, xét nghiệm tế bào các u/ tổn thương sâu

150.000

21

Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán u nang buồng trứng

300.000

22

Xét nghiệm cyto (tế bào)

70.000

23

Sinh thiết và làm tiêu bản tổ chức xương

100.000

24

Sinh thiết và làm tiêu bản tổ chức phần mềm

80.000

C3.6

XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT

 

1

Xử lý mẫu sinh học cho xét nghiệm độc chất

40.000

2

Định lượng kim loại nặng

60.000

3

Định tính ma túy trong nước tiểu (1 chỉ tiêu)

60.000

4

Định tính thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu)

75.000

5

Định tính thuốc trừ sâu (1 chỉ tiêu)

75.000

6

Định tính PBG trong nước tiểu

20.000

7

Định tính porphyrin trong nước tiểu chuẩn đoán tiêu cơ vân

35.000

8

Định lượng thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu)

1.000.000

9

Xác định thành phần hóa chất bảo vệ thực vật

950.000

10

Định tính 1 chỉ tiêu độc chất khác (hóa chất/thực vật/độc vật)

75.000

C3.7

CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ

 

C3.7.1

THĂM DÒ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ (KHUNG GIÁ CHƯA BAO GỒM DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ VÀ INVIVO KIT)

 

1

SPECT não

250.000

2

SPECTT tưới máu cơ tim

250.000

3

Xạ hình chức năng thận

200.000

4

Thận đồ đồng vị

220.000

5

Xạ hình chức năng thận - tiết niệu sau ghép thận với Tc-99m MAG 3

260.000

6

Xạ hình thận với Tc-99m DMSA (DTPA)

200.000

7

Xạ hình tuyến thượng thận với I 131 MIBG

250.000

8

Xạ hình gan mật

220.000

9

Xạ hình chẩn đoán u máu trong gan

220.000

10

Xạ hình gan với Tc-99m Sulfur Colloid

250.000

11

Xạ hình lách

220.000

12

Xạ hình tuyến giáp

100.000

13

Độ tập trung I 131 tuyến giáp

80.000

14

Xạ hình tưới máu tinh hoàn với Tc-99m

120.000

15

Xạ hình tuyến nước bọt với Tc-99m

150.000

16

Xạ hình tĩnh mạch với Tc-99m MAA

250.000

17

Xạ hình chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hoá với hồng cầu đánh dấu Tc-99m

220.000

18

Xạ hình toàn thân với I-131

250.000

19

Xạ hình chẩn đoán khối u

250.000

20

Xạ hình lưu thông dịch não tủy

250.000

21

Xạ hình tủy xương với Tc-99m Sulfur Colloid hoặc BMHP Sulfur Colloid hoặc BMHP

270.000

22

Xạ hình xương

220.000

23

Xạ hình chức năng tim

250.000

24

Xạ hình chẩn đoán nhồi máu cơ tim với Tc-99m Pryphosphate

220.000

25

Xác định thể tích hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr 51

120.000

26

Xác định đời sống hồng cầu, nơi phân hủy hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr 51

220.000

27

Xạ hình chẩn đoán chức năng thực quản và trào ngược dạ dày - thực quản với Tc-19m Sulfur Colloid

280.000

28

Xạ hình chẩn đoán chức năng co bóp dạ dày với Tc-19m Sulfur Colloid dạ dày với Tc-99m Sulfur Colloid

170.000

29

Xạ hình não

170.000

30

Xạ hình chẩn đoán túi thừa Meckel với Tc-99m

150.000

31

Xạ hình bạch mạch với Tc-99m HMPAO

150.000

32

Xạ hình tưới máu phổi

220.000

33

Xạ hình thông khí phổi

250.000

34

Xạ hình tuyến vú

220.000

35

Xạ hình xương 3 pha với Tc-99m MDP

250.000

C3.7.2

ĐIỀU TRỊ BẰNG CHẤT PHÓNG XẠ (KHUNG GIÁ CHƯA BAO GỒM DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ VÀ CÁC THUỐC BỔ TRỢ KHÁC)

 

36

Điều trị Basedow và cường tuyến giáp trạng bằng I-131

100.000

37

Điều trị bướu tuyến giáp đơn thuần bằng I-131

100.000

38

Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I-131

120.000

39

Điều trị giảm đau do ung thư di căn vào xương bằng P32

220.000

40

Điều trị sẹo lồi/Eczema/u máu nông bằng P32

70.000

41

Điều trị tràn dịch màng phổi do ung thư bằng keo phóng xạ

300.000

42

Điều trị viêm bao hoạt dịch bằng keo phóng xạ

150.000

43

Điều trị tràn dịch màng bụng do ung thư bằng keo phóng xạ

280.000

44

Điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng P32

170.000

45

Điều trị bệnh Leucose kinh bằng P32

300.000

46

Điều trị giảm đau bằng Sammarium 153 (1 đợt điều trị 10 ngày)

300.000

47

Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng I-131 Lipiodol

420.000

48

Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng Renium 188

270.000

49

Điều trị ung thư gan bằng keo Silicon P-32

420.000

50

Điều trị ung thư vú bằng hạt phóng xạ I-125

420.000

51

Điều trị ung thư tiền liệt tuyến bằng hạt phóng xạ I-125

420.000

52

Điều trị u tuyến thượng thận và u tế bào thần kinh bằng I-131 MIBG

420.000

C3.7.3

MỘT SỐ THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ THĂM DÒ ĐẶC BIỆT KHÁC

 

1

Test Raven/ Gile

15.000

2

Test tâm lý MMPI/WAIS/WICS

20.000

3

Test tâm lý BECK/ZUNG

10.000

4

Test WAIS/WICS

25.000

5

Test trắc nghiệm tâm lý

20.000

6

Điện tâm đồ gắng sức

100.000

7

Holter điện tâm đồ/huyết áp

150.000

8

Điện cơ (EMG)

100.000

9

Điện cơ tầng sinh môn

100.000

C4

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

C4.1

SIÊU ÂM

 

1

Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu

150.000

2

Siêu âm mầu 3-4 chiều (3D - 4D)

150.000

3

Siêu âm + đo trục nhãn cầu

30.000

4

Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản

500.000

5

Siêu âm tim gắng sức

500.000

6

Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

170.000

7

Siêu âm nội soi

500.000

C4.2

CHIẾU, CHỤP X-QUANG

 

C4.2.1

CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU

 

1

Chụp Blondeau + Hirtz

40.000

2

Chụp hốc mắt thẳng/nghiêng

45.000

3

Chụp lỗ thị giác 2 mắt

40.000

4

Chụp khu trú Baltin

50.000

5

Chụp Vogd

50.000

6

Chụp đáy mắt

20.000

7

Chụp Angiography mắt

200.000

8

Chụp khớp cắn

15.000

C4.2.2

CHỤP X-QUANG RĂNG HÀM MẶT

 

1

Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

50.000

2

Chụp sọ mặt chỉnh nha kỹ thuật số

100.000

3

Chụp sọ mặt thường quy: Mặt thẳng/Mặt nghiêng/Schuller/Belote/ Hàm chếch…

20.000

4

Chụp răng thường

10.000

5

Chụp răng kỹ thuật số

20.000

C4.2.3

CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC

 

1

Chụp khí quản

30.000

2

Chụp phổi đỉnh ưỡn (Apicolordotic)

25.000

3

Chụp tim phổi chếch trái (LAO)

30.000

4

Chụp tim phổi chếch phải (RAO)

30.000

C4.2.4

CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT

 

1

Chụp tele gan

45.000

2

Chụp mật tụy ngược dòng (ERCP)

600.000

C4.2.5

MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC

 

1

Chụp cộng hưởng từ (MRI)

2.000.000

2

Chụp cộng hưởng từ (MRI) có chất cản quang (kể cả thuốc cản quang)

2.500.000

3

Chụp động mạch chủ bụng/ngực/đùi (không DSA)

800.000

4

Chụp mạch máu thông thường (không DSA)

500.000

5

Chụp mạch máu bằng DSA

2.500.000

6

Chụp động mạch vành bằng DSA

4.000.000

7

Chụp, nong động mạch (phổi, chủ, vành…) bằng bóng (chưa bao gồm bộ dụng cụ chụp động mạch, bộ bóng nong)

1.800.000

8

Chụp, nong động mạch và đặt stent (chưa bao gồm bộ dụng cụ chụp động mạch, bộ bóng nong, stent)

2.000.000

9

Chụp và nút mạch hóa dầu điều trị ung thư gan nguyên phát (TOCE) (chưa bao gồm Micro Guide wire can thiệp, Micro catheter)

1.500.000

10

Chụp mật qua Kehr

150.000

11

Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang

100.000

12

Chụp X-quang vú định vị kim dây

280.000

13

Lỗ dò cản quang (bao gồm cả thuốc)

300.000

14

Chụp tuyến vú (1 bên)

40.000

15

Mammography (1 bên)

80.000

16

Chụp tuyến nước bọt

40.000

17

Chụp X quang có gắn hệ thống Computer (CR)

60.000

C 5

MỘT SỐ KỸ THUẬT KHÁC

 

1

Telemedicines

1.500.000

2

Thở máy (thu theo lượng ôxy tiêu thụ và giá mua ôxy thực tế)

 

3

Kỹ thuật điều trị ung thư bằng máy gia tốc tuyến tính (01 ngày xạ trị)

250.000

4

Kỹ thuật xạ phẫu X-knife, COMFORMAL (trọn gói)

35.000.000

5

Phẫu thuật sử dụng dao Gamma (Gamma kinfe) (trọn gói)

35.000.000

Ghi chú :

1. Đối với các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật chưa liệt kê tên cụ thể mà xếp theo phân loại (mục C2- 7): Các cơ sở khám chữa bệnh căn cứ vào Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật hiện hành của Bộ Y tế và đối chiếu với những kỹ thuật mà đơn vị đang thực hiện để xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định mức thu cụ thể theo quy định tại điểm 3 của Thông tư này.

2. Thống nhất nội dung thu, cách thu viện phí giữa các nhóm đối tượng người bệnh, bao gồm: tiền khám bệnh (không thu tiền khám bệnh trong điều trị nội trú); tiền ngày giường điều trị nội trú đối với người bệnh nội trú; tiền các dịch vụ kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các khoản chi phí thực tế về thuốc (kể cả chất phóng xạ dùng trong chẩn đoán, điều trị ung thư, thuốc cản quang nếu chưa được tính trong giá dịch vụ), máu, dịch truyền, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt mà người bệnh đã sử dụng trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

PHẦN A. KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH VÀ KIỂM TRA SỨC KHỎE:

(Đơn vị: đồng)

TT

Nội dung

BV hạng 1

BV hạng 2

BV hạng 3

BV hạng 4 và PKĐK

1

Khám lâm sàng chung; khám chuyên khoa.

2.000 - 3 .000

1.500 - 3.000

1.000 - 2.000

500 - 1.000

2

Khám bệnh theo yêu cầu riêng (chọn thầy thuốc)

10.000 - 30.000

10.000 - 20.000

10.000 - 20.000

 

3

Khám, cấp giấy chứng thương, giám định Y khoa (không kể xét nghiệm, X quang).

15.000 - 35.000

15.000 - 30.000

10.000 - 20.000

 

4

Khám sức khoẻ toàn diện tuyển lao động, lỏi xe (không kể xét nghiệm, X quang)

25.000 - 50.000

25.000 - 40.000

18.000 - 35.000

 

 

PHẦN B

B1. KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH:

(Đơn vị tính: 1000 đồng)

 

Loại giường theo chuyên khoa

BV hạng 1

BV hạng 2

BV hạng 3

BV hạng 4

1

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, ngày đẻ và 2 ngày sau đẻ:

12 - 18

8 - 12

6 - 9

3 - 6

 

Ngày giường bệnh nội khoa:

 

 

 

 

2

Loại 1:

Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; ngày thứ 3 sau đẻ trở đi; ngày điều trị ngoại khoa sau mổ kể từ ngày thứ 11 trở đi.

8 - 10

6 - 8

3 - 5

2 - 3

3

Loại 2:

Các khoa: Cơ- Xương - Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai - Mũi - Họng, Mắt, Răng - Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - sản không mổ.

6 - 8

4 - 6

2 - 5

1,5 - 2,5

4

Loại 3:

Các khoa: Đông y, phục hồi chức năng.

4 - 6

2,5 - 4

1,5 - 3

1 - 1,5

 

Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng:

 

 

 

 

5

Loại 1:

Sau các phẫu thuật loại đặc biệt;

Bỏng độ 3 - 4 trên 70%

15 - 20

10 - 16

-

-

6

Loại 2:

Sau các phẫu thuật loại 1;

Bỏng độ 3 - 4 từ 25% - 70%

10 - 15

6 - 10

5 - 10

-

7

Loại 3:

Sau các phẫu thuật loại 2,

Bỏng độ 2 trên 30%, Bỏng độ 3 - 4 dưới 25%

8 - 10

5 - 8

4 - 7

-

8

Loại 4:

Sau các phẫu thuật loại 3,

Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30%

6 - 8

4 - 6

3 - 5

2 - 3

B2. BẢNG GIÁ TỐI ĐA CHO MỘT NGÀY ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

(Đơn vị: Đồng)

TT

Ngày điều trị

Giá một ngày điều trị

 

 

BV hạng 1

BV hạng 2

BV hạng 3

BV hạng 4

1

Một ngày điều trị hồi sức cấp cứu

120.000

86.000

30.000

20.000

2

Một ngày điều trị nội khoa

 

 

 

 

 

2.1. Các bệnh về máu, ung thư

50.000

50.000

-

-

 

2.2. Nhi, truyền nhiễm, hô hấp, tim mạch, tiêu hoá, tiết niệu, dị ứng, xương khớp, tâm thần, thần kinh, da liễu, và những bệnh không mổ về ngoại, phụ sản, mắt, răng - hàm - mặt, TMH.

40.000

40.000

20.000

10.000

 

2.3 Đông y, phục hồi chức năng

30.000

20.000

15.000

10.000

3

Một ngày điều trị ngoại khoa; Bỏng

 

 

 

 

 

3.1. Sau các phẫu thuật loại 3;

Bỏng độ 1, bỏng độ 2 dưới 30%, bỏng độ 3 - 4 dưới 25%.

60.000

50.000

30.000

20.000

 

3.2. Sau các phẫu thuật loại 2; bỏng độ 2 trên 30%.

70.000

60.000

40.000

25.000

 

3.3. Sau các phẫu thuật loại 1: Bỏng độ 3 - 4 từ 25% - 70%.

90.000

80.000

60.000

-

 

3.4. Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3 - 4 trên 70%.

120.000

100.000

-

-

 

PHẦN C: GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM

C1. CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI, ĐIỀU TRỊ BẰNG TIA XẠ:

Giá tối đa

1

Thông đái

6.000 đồng

2

Thụt tháo phân

6.000

3

Chọc hút hạch

10.500

4

Chọc hút tuyến Giáp

12.000

5

Chọc dò màng bụng/màng phổi

10.500

6

Chọc rửa màng phổi/hút khí màng phổi

45.000

7

Rửa bàng quang

21.000

8

Nong niệu đạo, đặt sonde niệu đạo

15.000

9

Bóc móng, ngâm tẩm/đốt sủi mào gà

15.000

10

Chạy thận nhân tạo (một lần)

300.000

11

Thẩm phân phúc mạc

300.000

12

Sinh thiết da

15.000

13

Sinh thiết hạch, cơ

15.000

14

Sinh thiết tủy xương

30.000

15

Sinh thiết màng phổi, màng hoạt dịch

30.000

16

Sinh thiết ruột

30.000

17

Sinh thiết tiền liệt tuyến qua soi bàng quang

45.000

18

Soi ổ bụng +/- sinh thiết

30.000

19

Soi dạ dày +/- sinh thiết

30.000

20

Nội soi đại tràng +/- sinh thiết

45.000

21

Soi trực tràng +/- sinh thiết

30.000

22

Soi bàng quang +/- sinh thiết u bàng quang

60.000

23

Soi BQ tán sỏi, lấy dị vật hay đốt u bề mặt BQ

75.000

24

Soi thực quản +/- nong hay sinh thiết

45.000

25

Soi phế quản +/- lấy dị vật hay sinh thiết

75.000

26

Soi thanh quản +/- lấy dị vật

60.000

27

Điều trị tia xạ Cobalt và Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị).


15.000

 

Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

28

Châm cứu

5.000

29

Điện châm

10.000

30

Thủy châm (không kể tiền thuốc)

10.000

31

Chôn chỉ

15.000

32

Xoa bóp, bấm huyệt/kéo nắn cột sống, các khớp

15.000

 

C2.1. KHOA NGOẠI:

 

1

Thay băng/cắt chỉ/ tháo bột

10.000

2

Vết thương phần mềm tổn thương nông < 10cm

25.000

3

Vết thương phần mềm tổn thương nông > 10cm

40.000

4

Vết thương phần mềm tổn thương sâu < 10 cm

40.000

5

Vết thương phần mềm tổn thương sâu > 10 cm

50.000

6

Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da

45.000

7

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

15.000

8

Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte

60.000

9

Cắt polype trực tràng

50.000

10

Cắt phymosis

50.000

11

Thắt các búi trĩ hậu môn

50.000

12

Nắn trật khớp khuỷu/khớp xương đòn

40.000

13

Nắn trật khớp vai

50.000

14

Nắn trật khớp khuỷu/khớp cổ chân/khớp gối

40.000

15

Nắn trật khớp háng

75.000

16

Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/cột sống

80.000

17

Nắn bó bột xương cẳng chân

50.000

18

Nắn bó bột xương cánh tay

50.000

19

Nắn bó bột gãy xương cẳng tay

50.000

20

Nắn bó bột bàn chân/bàn tay

40.000

21

Nắn bó bột trật khớp háng bẩm sinh

60.000

22

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào/bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài

50.000

 

C2.2. SẢN - PHỤ KHOA

 

1

Hút điều hoà kinh nguyệt

20.000

2

Nạo sót rau/nạo buồng tử cung XN GPBL

40.000

3

Đẻ thường

150.000

4

Đẻ khó

180.000

5

Soi cổ tử cung

6.000

6

Soi ối

6.000

7

Bơm hơi, bơm thuốc vòi trứng (không kể tiền thuốc)

10.000

8

Đốt điện cổ tử cung

20.000

9

Áp lạnh cổ tử cung

20.000

10

Thụ tinh nhân tạo IAM, IAD (không kể tinh chất)

30.000

11

Trích áp xe tuyến vú

50.000

12

Cắt bỏ các polype âm hộ, âm đạo

50.000

 

C2.3 MẮT:

 

1

Thử thị lực đơn giản

5.000

2

Đo nhãn áp

4.000

3

Đo Javal

5.000

4

Đo thị trường âm điểm

5.000

5

Thử kính loạn thị

5.000

6

Soi đáy mắt

10.000

7

Tiêm hậu nhãn cầu, một mắt

10.000

8

Tiêm dưới kết mạc một mắt

10.000

9

Thông lệ đạo một mắt

10.000

10

Thông lệ đạo hai mắt

15.000

11

Lấy dị vật kết mạc một mắt

10.000

12

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt

20.000

13

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt

40.000

14

Mổ mộng đơn một mắt

40.000

15

Mổ mộng kép một mắt

60.000

16

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách

50.000

17

Chích chắp/lẹo

20.000

18

Mổ quặm một mi

25.000

19

Mổ quặm hai mi

30.000

20

Mổ quặm ba mi

40.000

21

Mổ quặm bốn mi

50.000

 

C2.4. TAI - MŨI - HỌNG:

 

1

Trích rạch apxe Amiđan

30.000

2

Trích rạch apxe thành sau họng

40.000

3

Cắt amiđan

40.000

4

Chọc rửa xoang hàm (một lần)

15.000

5

Chọc thông xoang trán/xoang bướm

20.000

6

Lấy dị vật trong tai

20.000

7

Lấy dị vật trong mũi không gây mê

20.000

8

Lấy dị vật trong mũi có gây mê

30.000

9

Lấy dị vật thực quản đơn giản

50.000

10

Lấy dị vật thanh quản

60.000

11

Đốt điện cuốn họng/cắt cuốn mũi

30.000

12

Cắt polype mũi

40.000

13

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ

40.000

 

C2.5. RĂNG - HÀM - MẶT

 

1

Nhổ răng sữa/chân răng sữa

3.000

2

Nhổ răng vĩnh viễn lung lay

4.000

3

Nhổ răng vĩnh viễn khó, nhiều chân

8.000

4

Cắt lợi chùm răng số 8

20.000

5

Nhổ răng số 8 bình thường

20.000

6

Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm

30.000

7

Nhổ răng số 8 mọc ngầm, có mở xương

40.000

8

Cắt cuống chân răng

20.000

9

Bấm gai xương ổ răng

20.000

10

Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/một hàm

20.000

11

Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm

30.000

12

Nạo túi lợi điều trị viêm quanh răng 1 vùng/1 hàm

20.000

13

Nạo túi lợi điều trị viêm quanh răng hai hàm

30.000

14

Trích apxe viêm quanh răng

20.000

15

Cắt lợi điều trị viêm quanh răng một vùng/1 hàm

40.000

16

Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)

20.000

 

CHỮA RĂNG SÂU NGÀ, TỦY RĂNG HỒI PHỤC:

 

17

Hàn xi măng

20.000

18

Hàn Amalgame

25.000

19

Nhựa hóa trùng hợp

30.000

20

Nhựa quang trùng hợp

40.000

 

CHỮA RĂNG VIÊM TUỶ KHÔNG HỒI PHỤC

 

21

Hàn xi măng

20.000

22

Hàn Amlgame

30.000

23

Nhựa hóa trùng hợp

40.000