Quyết định 32/2004/QĐ-UB

Quyết định 32/2004/QĐ-UB tiếp tục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành

Quyết định 32/2004/QĐ-UB thực hiện văn bản quy phạm còn hiệu lực Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2004/QĐ-UB thực hiện văn bản quy phạm còn hiệu lực Cần Thơ


UBND LÂM THỜI
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2004/QĐ-UB

Tp.Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA UBND TỈNH CẦN THƠ BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TP.CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996;

Căn cứ Nghị định số 101/1997/NĐ-CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh Cần Thơ về việc thành lập các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ đã ban hành cho đến khi có văn bản mới thay thế:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ năm 1976 đến 31/12/2002 theo Quyết định số 75/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ còn hiệu lực thi hành và Quyết định số 76/2003/QĐ-UB ngày 31/12/2003 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của UBND tỉnh Cần Thơ.

- Các văn bản quy phạp pháp luật ban hành từ ngày 01/01/2003 đến ngày 31/12/2003.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP.CP (HN-TP.HCM)
- Cục Kiểm tra Văn bản - BTP 
- TT.TU, TT. HĐND TP
- TT. UBND thành phố
- Văn phòng TU và các Ban đảng
- Sở ban, ngành thành phố
- UBND quận, huyện
- VP. UBND TP (2E,2B,4)
- Lưu TTLT

TM. UBND LÂM THỜI TP.CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2004
Ngày hiệu lực07/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 32/2004/QĐ-UB thực hiện văn bản quy phạm còn hiệu lực Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2004/QĐ-UB thực hiện văn bản quy phạm còn hiệu lực Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành07/01/2004
        Ngày hiệu lực07/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 32/2004/QĐ-UB thực hiện văn bản quy phạm còn hiệu lực Cần Thơ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2004/QĐ-UB thực hiện văn bản quy phạm còn hiệu lực Cần Thơ