Quyết định 76/2003/QĐ-UB

Quyết định 76/2003/QĐ-UB sửa đổi, bổ sung Quyết định 75/2003/QĐ-UB về việc ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực do UBND tỉnh ban hành từ năm 1976 đến 31/12/2002

Quyết định 76/2003/QĐ-UB sửa đổi bổ sung 75/2003/QĐ-UB Cần Thơ ban hành văn bản còn hết hiệu lực đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2014 công bố Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 76/2003/QĐ-UB sửa đổi bổ sung 75/2003/QĐ-UB Cần Thơ ban hành văn bản còn hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2003/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/2003/QĐ-UB NGÀY 22/12/2003 CỦA UBND TỈNH CẦN THƠ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC VÀ HẾT HIỆU LỰC DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN 31/12/2002

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996;

Căn cứ Nghị định số 101/1997/NĐ-CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Chỉ thị số 09/2003/CT-UB ngày 26/5/2003 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc tăng cường công tác ban hành và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, công nhận Quyết định số 882/QĐ.UBT.93 ngày 03/4/1993 của UBND tỉnh Cần Thơ ban hành quy định về giải quyết ruộng đất, đổi mới cơ chế khoán tại nông trường Cơ Đỏ và Thốt Nốt và Quyết định số 1331/QĐ.UBT.93 ngày 15/6/1993 của UBND tỉnh Cần Thơ ban hành quy định về giải quyết ruộng đất, đổi mới cơ chế quản lý tại lâm trường Phương Ninh và lâm trường Mùa Xuân trực thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh Cần Thơ trong danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ 1976 đến 31/12/2002 hết hiệu lực, ban hành kèm theo Quyết định số 75/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của UBND tỉnh Cần Thơ còn hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2003.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này đến các đối tượng có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và huyện, cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra Văn bản - BTP 
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh
- Văn phòng TU và các Ban đảng
- TT. UBND tỉnh
- Sở ban ngành tỉnh
- UBND TPCT, TXVT và huyện
- VP. UBND tỉnh (2E,2B,4)
- Lưu TTLT

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCHNguyễn Phong Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu76/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2003
Ngày hiệu lực22/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 76/2003/QĐ-UB sửa đổi bổ sung 75/2003/QĐ-UB Cần Thơ ban hành văn bản còn hết hiệu lực


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 76/2003/QĐ-UB sửa đổi bổ sung 75/2003/QĐ-UB Cần Thơ ban hành văn bản còn hết hiệu lực
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu76/2003/QĐ-UB
      Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
      Người kýNguyễn Phong Quang
      Ngày ban hành31/12/2003
      Ngày hiệu lực22/12/2003
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2014
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 76/2003/QĐ-UB sửa đổi bổ sung 75/2003/QĐ-UB Cần Thơ ban hành văn bản còn hết hiệu lực

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/2003/QĐ-UB sửa đổi bổ sung 75/2003/QĐ-UB Cần Thơ ban hành văn bản còn hết hiệu lực