Quyết định 3589/QĐ-BCT

Quyết định 3589/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3589/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3589/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG THIẾC, VONFRAM VÀ ANTIMON GIAI ĐOẠN 2007-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-HĐTLKS ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Hội đồng Đánh giá trữ lượng Khoáng sản;

Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn tại công văn số 147/CV-TS ngày 08 tháng 6 năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm mỏ thiếc khu vực thung Pu Bò, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An với công suất khai thác 70.000 tấn quặng thiếc nguyên khai/năm, công suất tuyển 315 tấn tinh quặng/năm, hàm lượng Sn 35% vào Phụ lục A2-Các dự án khai tuyển quặng thiếc phục vụ luyện thiếc thỏi giai đoạn 2007-2025 tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ nêu trên tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC KHU VỰC MỎ THIẾC THUNG PU BÒ, XÃ CHÂU TIẾN, HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 3589/QĐ-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điểm mỏ, diện tích

Điểm góc

Tọa độ VN2000

Kinh tuyến trục 105o múi chiếu 6o

X (m)

Y (m)

Khu vực mỏ thiếc thung Pu Bò, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, với tổng diện tích 59,36 ha

1

2147 010

514 635

2

2147 010

514 916

3

2147 420

514 916

4

2147 400

515 632

5

2147 161

515 939

6

2146 886

515 823

7

2146 754

514 637

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3589/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3589/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2012
Ngày hiệu lực25/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3589/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3589/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3589/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3589/QĐ-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýLê Dương Quang
     Ngày ban hành25/06/2012
     Ngày hiệu lực25/06/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3589/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3589/QĐ-BCT năm 2012 bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác

         • 25/06/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/06/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực