Quyết định 36/2008/QĐ-UBND

Quyết định 36/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, tổ dân phố văn hóa; xã, phường, thị trấn văn hóa; đơn vị văn hóa do tỉnh Đắk Nông ban hành

Quyết định 36/2008/QĐ-UB Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa Đắk Nông đã được thay thế bởi Quyết định 04/2013/QĐ-UBND tiêu chí và mức đạt của tiêu chí công nhận danh hiệu và được áp dụng kể từ ngày 02/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2008/QĐ-UB Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2008/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA, THÔN, BON, BUÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VĂN HÓA, ĐƠN VỊ VĂN HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VH,TT&DL) về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên lịch số 01/2006/TTLT/MTTW-BVHTT, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa - Thông tin (Nay Bộ VHTT&DL) về hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng “Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 124/TTr-VHTT&DL ngày 20/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận danh hiệu: Gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, tổ dân phố văn hóa; xã, phường, thị trấn văn hóa; đơn vị văn hóa;

Điều 2. Quyết định này thay thế: Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 15/9/2004 và Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 17/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 15/9/2004 ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; thôn, bon, buôn, tổ dân phố văn hóa; đơn vị văn hóa;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Đức Yến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2008
Ngày hiệu lực18/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2008/QĐ-UB Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 36/2008/QĐ-UB Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu36/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýĐặng Đức Yến
        Ngày ban hành08/12/2008
        Ngày hiệu lực18/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 36/2008/QĐ-UB Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2008/QĐ-UB Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa Đắk Nông