Quyết định 36/2009/QĐ-UBND

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2013 công bố bãi bỏ văn bản pháp luật không còn phù hợp hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 21/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2009/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

1. Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày và đăng trên báo Cần Thơ chậm nhất là 05 (năm) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-HCM)

- Bộ Tư pháp (Cục KTVB); (Đã ký)
- Bộ Tài chính; Bộ Y tế;
- Đoàn Đại biểu QH TPCT;
- TT.TU, TT.HĐND TP;
- UBMTTQ và các đoàn thể TPCT;
- Sở, ban ngành;
- VP.Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Báo Cần Thơ;
- UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT. Công báo;
- VP.UBND thành phố (3B);
- Lưu VT.NV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2009
Ngày hiệu lực21/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 36/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Cần Thơ