Quyết định 20/2008/QĐ-UBND

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2007/QĐ-UBND về mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 36/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 21/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2008/QĐ-UBND mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:  20/2008/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày  18  tháng 4  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2007/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2007 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU VIỆN PHÍ VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Nghị định số 33/CP ngày 23 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1, điều 6 của Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của chính phủ về việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Liên bộ Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Ban Vật giá Chính phủ; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một phần nội dung phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

1. Tại khoản 4 Phụ lục (đối với các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm liên kết với các tổ chức cơ quan có hợp đồng):

Đối với các trường hợp tự tử, đánh lộn uống rượu say, tai nạn giao thông chỉ thu một phần viện phí theo khung giá quy định hiện hành.

2. Tại khoản 6 Phụ lục: Thu tiền khám bệnh theo yêu cầu trong những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết là 10.000 đồng/lần (những ngày nghỉ này theo quy định của Bộ Luật lao động ).

3. Tại khoản 7 Phụ lục: (thu đối với khám sức khoẻ ):

Mức thu khám kết hôn với người trong nước, người có yếu tố nước ngoài là 100.000 đồng/người.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc nhà nước Cần Thơ và các cơ quan , ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-HCM);       
- Bộ Tư pháp ( Cục KTVB);
- Bộ Tài chính;
- Đoàn Đại biểu QH thành phố;
- TT.TU, TT.HĐND thành phố,
- TT.UBND TP;
- Sở, ban, ngành;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Website Chính phủ;
- TT.Công báo; 
- VP.UBND thành phố (3B);
- Lưu VT.NV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2008
Ngày hiệu lực28/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/06/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2008/QĐ-UBND mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2008/QĐ-UBND mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành18/04/2008
        Ngày hiệu lực28/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/06/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2008/QĐ-UBND mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2008/QĐ-UBND mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ