Quyết định 38/2006/QĐ-UBND

Quyết định 38/2006/QĐ-UBND thực hiện Chính sách đào tạo, phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2008

Quyết định 38/2006/QĐ-UBND phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực Bình Thuận 2006-2008 đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 38/2006/QĐ-UBND phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực Bình Thuận 2006-2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 09 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 - 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ;

Căn cứ Quyết định số 143/2004/QĐ-TTg ngày 10/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008;

Căn cứ Quyết định số 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24/11/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008;

Căn cứ Thông tư 09/2005/TT-BTC ngày 28/01/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 972/TT/SKHĐT -TTHTDN ngày 12/4/2006 và Sở Tài chính tại công văn số 1720/STC-HCSN ngày 17/4/2006 về việc ban hành Chính sách đào tạo, phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định 67/2004/QĐ-UBBT ngày 10/9/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận về Chính sách hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, nghiệp vụ sản xuất kinh doanh, phổ biến các văn bản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh.

Điều 2. Nay áp dụng Quy chế quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2008 theo Quyết định số 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24/11/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 09/2005/TT-BTC ngày 28/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008;

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, Ngành liên quan có văn bản hướng dẫn Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lập thủ tục triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài Chính, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu38/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2006
Ngày hiệu lực19/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 38/2006/QĐ-UBND phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực Bình Thuận 2006-2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 38/2006/QĐ-UBND phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực Bình Thuận 2006-2008
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu38/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành09/05/2006
       Ngày hiệu lực19/05/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 38/2006/QĐ-UBND phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực Bình Thuận 2006-2008

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 38/2006/QĐ-UBND phổ biến kiến thức phát triển nguồn nhân lực Bình Thuận 2006-2008