Quyết định 381-TM/XNK

Quyết định 381-TM/XNK năm 1996 sửa đổi Quy chế xuất nhập khẩu ủy thác giữa các pháp nhân trong nước (Ban hành theo quyết định 1172/TM-XNK năm 1994) do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Quyết định 381-TM/XNK sửa đổi quy chế xuất nhập khẩu ủy thác giữa pháp nhân trong nước (Ban hành theo quyết định của Bộ Thương mại số 1172/TM-XNK) đã được thay thế bởi Quyết định 669/2000/QĐ-BTM danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 06/05/2000.

Nội dung toàn văn Quyết định 381-TM/XNK sửa đổi quy chế xuất nhập khẩu ủy thác giữa pháp nhân trong nước (Ban hành theo quyết định của Bộ Thương mại số 1172/TM-XNK)


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 381-TM/XNK

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUY CHẾ XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC GIỮA CÁC PHÁP NHÂN TRONG NƯỚC
(Ban hành theo Quyết định của Bộ Thương mại số 1172/TM-XNK ngày 22-9-1994)

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4-12-1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ thương mại;
Căn cứ Nghị định số 33/CP ngày 19-4-1994 của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay sửa đổi điểm 3.1 về điều kiện đối với bên uỷ thác trong Quy chế xuất nhập khẩu uỷ thác giữa các pháp nhân trong nước (ban hành kèm theo Quyết định số 1172/TM-XNK ngày 22-9-1994 của Bộ Thương mại), như sau:

- Có giấy phép kinh doanh trong nước và/hoặc có giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Có hạn ngạch hoặc chỉ tiêu xuất khẩu, nhập khẩu, nếu uỷ thác xuất nhập khẩu những hàng hoá thuộc hạn ngạch hoặc chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã duyệt đối với các mặt hàng có liên quan đến cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân. Trường hợp cần thiết, Bộ Thương mại có văn bản cho doanh nghiệp được xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác theo hạn ngạch hoặc chỉ tiêu kế hoạch đã giao cho bên nhận uỷ thác;

- Được cơ quan chuyên ngành đồng ý bằng văn bản đối với những mặt hàng xuất nhập khẩu chuyên ngành;

- Có khả năng thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác.

Điều 2. Những quy định sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ điểm 3.1 trong Quy chế ban hành theo Quyết định số 1172 TM/XNK ngày 22-9-1994 nêu trên.

Điều 3. Các Ông Vụ trưởng các Vụ có liên quan, Trưởng các Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

 

 

Lê Văn Triết

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 381-TM/XNK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu381-TM/XNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/1996
Ngày hiệu lực06/05/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2000
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 381-TM/XNK

Lược đồ Quyết định 381-TM/XNK sửa đổi quy chế xuất nhập khẩu ủy thác giữa pháp nhân trong nước (Ban hành theo quyết định của Bộ Thương mại số 1172/TM-XNK)


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 381-TM/XNK sửa đổi quy chế xuất nhập khẩu ủy thác giữa pháp nhân trong nước (Ban hành theo quyết định của Bộ Thương mại số 1172/TM-XNK)
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu381-TM/XNK
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýLê Văn Triết
       Ngày ban hành06/05/1996
       Ngày hiệu lực06/05/1996
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2000
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 381-TM/XNK sửa đổi quy chế xuất nhập khẩu ủy thác giữa pháp nhân trong nước (Ban hành theo quyết định của Bộ Thương mại số 1172/TM-XNK)

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 381-TM/XNK sửa đổi quy chế xuất nhập khẩu ủy thác giữa pháp nhân trong nước (Ban hành theo quyết định của Bộ Thương mại số 1172/TM-XNK)