Quyết định 41/2008/QĐ-UBND

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức tại trung tâm giáo dục - lao động xã hội, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ trung tâm giáo dục lao động xã hội Bà Rịa đã được thay thế bởi Quyết định 58/2014/QĐ-UBND chế độ phụ cấp viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Dạy nghề Bà Rịa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 08/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2008/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ trung tâm giáo dục lao động xã hội Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2008/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI, TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản língười nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số 25/2002/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lí người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy” thay thế Thông tư số 12/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 02 tháng 7 năm 2002 của liên Bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét Tờ trình số 1605/TTr-LS ngày 04 tháng 6 năm 2008 của liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính về việc chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội, Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề và Giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội, Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề và Giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Phụ cấp thu hút đặc thù:

a) Đối với Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc (phục vụ, cho ăn, uống thuốc), xét nghiệm cho đối tượng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

b) Đối với cán bộ, viên chức làm công tác: bảo vệ trực tiếp, dạy nghề, giáo dục, tiếp phẩm, lái xe, quản lí bếp ăn học viên, quản lí hồ sơ tiếp nhận đối tượng, kế toán sản xuất và thủ kho nội trại: 900.000 đồng/người/tháng.

c) Đối với cán bộ, viên chức còn lại: 800.000 đồng/người/tháng.

2. Phụ cấp ưu đãi y tế:

a) Đối với cán bộ, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc (phục vụ, cho ăn, uống thuốc), xét nghiệm cho đối tượng nghiện ma túy, người bán dâm bị bệnh AIDS áp dụng mức: 60% mức lương cơ bản.

b) Đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm công tác tư vấn thay đổi hành vi cho người nghiện ma túy, người bán dâm nhiễm HIV, cán bộ viên chức trực tiếp làm công tác trông coi bảo vệ, vận chuyển người nghiện ma túy, người bán dâm nhiễm HIV/AIDS (bao gồm cả việc quản lí, truy bắt, can thiệp khi đánh nhau, xử lý kỹ luật, vệ sinh buồng bệnh, vệ sinh môi trường) tại các trung tâm áp dụng mức: 50% mức lương cơ bản.

3. Phụ cấp ưu đãi giáo dục:

Đối với cán bộ viên chức (kể cả hợp đồng thỉnh giảng) được phân công trực tiếp dạy văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người nhiễm HIV/AIDS (bao gồm cả việc duy trì sinh hoạt nội vụ, theo dõi diễn biến tư tưởng, truy bắt, can thiệp khi đánh nhau, xử lí kỉ luật, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật) tại các khu đội quản lí hoặc tại các trung tâm và cán bộ, viên chức được phân công dạy nghề cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người nhiễm HIV/AIDS trong các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất tại trung tâm, áp dụng mức: 50% mức lương cơ bản.

4. Phụ cấp ưu đãi cán bộ, viên chức làm công tác quản lí:

Đối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lí, không trực tiếp làm chuyên môn y tế, dạy văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề tại trung tâm, được hưởng mức phụ cấp ưu đãi: 25% mức lương cơ bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày kí.

Các chế độ phụ cấp quy định tại Quyết định này được tính hưởng từ ngày Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực20/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2008/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ trung tâm giáo dục lao động xã hội Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 41/2008/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ trung tâm giáo dục lao động xã hội Bà Rịa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýVõ Thành Kỳ
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực20/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 41/2008/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ trung tâm giáo dục lao động xã hội Bà Rịa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2008/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ trung tâm giáo dục lao động xã hội Bà Rịa