Quyết định 58/2014/QĐ-UBND

Quyết định 58/2014/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp cho viên chức tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 58/2014/QĐ-UBND chế độ phụ cấp viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Dạy nghề Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 40/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy định phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2014/QĐ-UBND chế độ phụ cấp viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Dạy nghề Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHO VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG VÀ DẠY NGHỀ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Quyết định số 25/2002/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy thay thế Thông tư số 12/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 02 tháng 7 năm 2002 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 474/TT-LĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2014 và Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1986/STC-HCVX ngày 11 tháng 8 năm 2014 về việc nâng mức phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ viên chức tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp cho viên chức tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Phụ cấp thu hút đặc thù:

a) Đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc và viên chức chuyên môn y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc (phục vụ, cho ăn, uống thuốc), xét nghiệm cho đối tượng mức: 1,5 lần mức lương cơ sở.

b) Đối với viên chức làm công tác bảo vệ trực tiếp, dạy nghề, giáo dục, tiếp phẩm, lái xe, quản lý bếp ăn học viên, quản lý hồ sơ tiếp nhận đối tượng, kế toán sản xuất và thủ kho nội trại mức: 1,2 lần mức lương cơ sở.

c) Đối với viên chức còn lại mức: 1,0 lần mức lương cơ sở.

Mức phụ cấp được thay đổi khi mức lương cơ sở thay đổi theo quy định hiện hành.

2. Phụ cấp ưu đãi y tế:

a) Đối với viên chức chuyên môn y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc (phục vụ, cho ăn, uống thuốc), xét nghiệm cho đối tượng nghiện ma túy áp dụng mức: 60% mức lương cơ sở.

b) Đối với viên chức trực tiếp làm công tác tư vấn thay đổi hành vi cho người nghiện ma túy, viên chức trực tiếp làm công tác trông coi bảo vệ, vận chuyển người nghiện ma túy (bao gồm cả việc quản lý, truy bắt, can thiệp khi đánh nhau, xử lý kỷ luật, vệ sinh buồng bệnh, vệ sinh môi trường) tại Trung tâm áp dụng mức: 50% mức lương cơ sở.

3. Phụ cấp ưu đãi giáo dục:

Đối với viên chức (kể cả hợp đồng thỉnh giảng) được phân công trực tiếp dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy và người nhiễm HIV/AIDS (bao gồm cả việc duy trì sinh hoạt nội vụ, theo dõi diễn biến tư tưởng, truy bắt, can thiệp khi đánh nhau, xử lý kỷ luật, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật) tại các khu đội quản lý hoặc tại Trung tâm và viên chức được phân công dạy nghề cho người nghiện ma túy và người nhiễm HIV/AIDS trong các hoạt động dạy nghề, lao động sản xuất tại Trung tâm, áp dụng mức: 50% mức lương cơ sở.

4. Phụ cấp ưu đãi viên chức làm công tác quản lý:

Đối với viên chức làm công tác quản lý, không trực tiếp làm chuyên môn y tế, dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề tại Trung tâm, được hưởng mức phụ cấp ưu đãi: 25% mức lương cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mức phụ cấp tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2014
Ngày hiệu lực08/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 58/2014/QĐ-UBND chế độ phụ cấp viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Dạy nghề Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 58/2014/QĐ-UBND chế độ phụ cấp viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Dạy nghề Bà Rịa Vũng Tàu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu58/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýLê Thanh Dũng
       Ngày ban hành28/11/2014
       Ngày hiệu lực08/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 58/2014/QĐ-UBND chế độ phụ cấp viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Dạy nghề Bà Rịa Vũng Tàu

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2014/QĐ-UBND chế độ phụ cấp viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Dạy nghề Bà Rịa Vũng Tàu