Quyết định 48/2008/QĐ-UBND

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2008 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND dự toán chi sự nghiệp y tế 2008 Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2008/QĐ-UBND dự toán chi sự nghiệp y tế 2008 Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2008;

Thực hiện Công văn số 229/HĐND-CTHĐ ngày 11/4/2008 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2008;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 607/TTr-STC ngày 30/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tăng dự toán chi sự nghiệp y tế khối tỉnh năm 2008 tại Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2008 do Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam được nâng cấp là đơn vị sự nghiệp y tế cấp tỉnh, số tiền 8.470 triệu đồng. Đồng thời, điều chỉnh giảm tương ứng dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2008 và số trợ cấp cân đối từ ngân sách tỉnh năm 2008 của huyện Đức Linh (có bảng chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi sự nghiệp y tế đã được điều chỉnh, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm giao bổ sung dự toán chi ngân sách cho Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam bảo đảm khớp đúng với dự toán UBND tỉnh giao về tổng mức; Chủ tịch UBND huyện Đức Linh có trách nhiệm trình HĐND huyện điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp y tế khối huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: triệu đồng

Nội dung

Dự toán đã QĐ số 59/2007/ QĐ-UBND

Dự toán điều chỉnh tại Quyết định này

Tổng chi ngân sách địa phương

2.819.348

2.819.348

- Khối tỉnh

1.629.987

1.638.457

- Khối huyện

1.189.361

1.180.891

I. Chi ngân sách địa phương theo pháp lệnh

2.754.478

2.754.478

- Khối tỉnh

1.629.987

1.638.457

- Khối huyện

1.124.491

1.116.021

1. Chi sự nghiệp y tế năm 2008

198.350

198.350

- Khối tỉnh

117.693

126.163

Trong đó: Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam

 

8.470

- Khối huyện

80.657

72.187

Trong đó: huyện Đức Linh

12.721

4.251

2. Trợ cấp cân đối ngân sách huyện, thị xã, thành phố

489.887

481.417

- Trợ cấp cân đối ngân sách huyện Đức Linh

61.347

52.877

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2008
Ngày hiệu lực19/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/2008/QĐ-UBND dự toán chi sự nghiệp y tế 2008 Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2008/QĐ-UBND dự toán chi sự nghiệp y tế 2008 Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành09/06/2008
        Ngày hiệu lực19/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 48/2008/QĐ-UBND dự toán chi sự nghiệp y tế 2008 Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2008/QĐ-UBND dự toán chi sự nghiệp y tế 2008 Bình Thuận