Quyết định 54/2009/QĐ-UBND

Quyết định 54/2009/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt do Công ty Cấp thoát nước sản xuất kinh doanh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 54/2009/QĐ-UBND phê duyệt phương án biểu giá nước sạch sinh hoạt đã được thay thế bởi Quyết định 22/2012/QĐ-UBND về giá nước sạch và phê duyệt phương án giá nước sạch và được áp dụng kể từ ngày 29/06/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2009/QĐ-UBND phê duyệt phương án biểu giá nước sạch sinh hoạt


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 54/2009/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 21 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ BAN HÀNH BIỂU GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT DO CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC SẢN XUẤT KINH DOANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Theo đề nghị của Liên Sở Xây dựng - Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch do Công ty Cấp thoát nước sản xuất kinh doanh như sau:

1. Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt:

Mục đích sử dụng nước

Giá nước sạch (đồng/m3)

Sinh hoạt các hộ dân cư

 

- 20 m3 đầu tiên

4.500

- Trên 20 m3

5.500

2. Phê duyệt phương án giá nước sạch:

Mục đích sử dụng nước

Hệ số

Giá nước sạch

(đồng/m3)

1. Các cơ quan hành chính

1,16

7.000

2. Các đơn vị sự nghiệp

1,16

7.000

3. Hoạt động sản xuất vật chất

1,40

8.500

4. Kinh doanh dịch vụ

2,00

12.000

5. Mục đích công cộng

1,00

6.000

- Các mức giá trên đã bao gồm thuế VAT;

- Thời gian thực hiện giá bán nước máy là kỳ 9/2009.

Điều 2. Công ty Cấp thoát nước tự quyết định giá nước sạch cho các mục đích sử dụng khác (ngoài giá nước sạch cho sinh hoạt) phù hợp với phương án giá nước sạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 05/4/2007 của UBND tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cấp thoát nước sản xuất kinh doanh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2009
Ngày hiệu lực31/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/06/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2009/QĐ-UBND phê duyệt phương án biểu giá nước sạch sinh hoạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/2009/QĐ-UBND phê duyệt phương án biểu giá nước sạch sinh hoạt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành21/08/2009
        Ngày hiệu lực31/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/06/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 54/2009/QĐ-UBND phê duyệt phương án biểu giá nước sạch sinh hoạt

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2009/QĐ-UBND phê duyệt phương án biểu giá nước sạch sinh hoạt