Quyết định 54/2009/QĐ-UBND

Quyết định 54/2009/QĐ-UBND về giá cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 54/2009/QĐ-UBND quy định giá cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 39/2011/QĐ-UBND giá cung cấp nước máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 30/06/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2009/QĐ-UBND quy định giá cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 54/2009/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 30 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt;
Xét Biên bản họp thẩm định phương án giá nước sạch năm 2009 của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty Phát triển KCN Biên Hòa ngày 04/6/2009;
Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai tại Công văn số 533/XDCN ngày 16/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá cung cấp nước sạch sinh hoạt đối với các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

- Từ 0m3 đến 10m3 : 3.600 đồng/m3.

- Từ trên 10m3 đến 20m3 : 5.000 đồng/m3.

- Từ trên 20m3 đến 30m3 : 6.000 đồng/m3.

- Trên 30m3 : 9.000 đồng/m3.

Giá trên chưa có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Điều 2. Quy định khối lượng sử dụng nước tối thiểu

Các hộ gia đình đã thỏa thuận đấu nối vào mạng lưới cấp nước của đơn vị cấp nước mà không sử dụng hoặc sử dụng ít hơn 04m3/hộ gia đình/tháng thì có nghĩa vụ thanh toán 4m3/hộ gia đình/tháng, trừ trường hợp tạm ngừng dịch vụ cấp nước khi khách hàng sử dụng nước có yêu cầu vì lý do như: Tạm vắng… trong một thời gian nhất định nhưng không chấm dứt hợp đồng cấp nước.

Điều 3. Quy định đối tượng sử dụng nước sinh hoạt của các hộ dân cư

1. Các hộ dân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt tính theo từng hộ gia đình, cho từng đồng hồ đo nước đã ký hợp đồng sử dụng nước với đơn vị cấp nước.

2. Các đối tượng sử dụng đồng hồ phụ qua đồng hồ chính đã được đơn vị cấp nước chấp thuận đủ điều kiện là hộ phụ.

3. Học sinh, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (có thời hạn thuê từ 12 tháng trở lên) mà chủ nhà là bên mua nước của đơn vị cấp nước để cung cấp cho các đối tượng này sử dụng thì cứ 04 người (căn cứ vào giấy đăng ký tạm trú và hợp đồng thuê nhà có xác nhận của địa phương) tính là 01 hộ sử dụng nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5338/2004/QĐ-UBND ngày 02/11/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 5. Giá nước sạch sinh hoạt theo Quyết định này được áp dụng kể từ kỳ hóa đơn thanh toán tiền nước thứ 9 năm 2009.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Tổng Giám đốc Công ty Phát triển KCN Biên Hòa; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2009
Ngày hiệu lực09/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2009/QĐ-UBND quy định giá cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/2009/QĐ-UBND quy định giá cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Minh Phúc
        Ngày ban hành30/07/2009
        Ngày hiệu lực09/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 54/2009/QĐ-UBND quy định giá cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2009/QĐ-UBND quy định giá cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai