Quyết định 55/2008/QĐ-UBND

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 24/2003/QĐ-UBBT về chính sách huy động sức dân tham gia xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND bãi bỏ QĐ huy động sức dân xây dựng công trình Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2008/QĐ-UBND bãi bỏ QĐ huy động sức dân xây dựng công trình Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2003/QĐ-UBBT NGÀY 29/4/2003 CỦA UBND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG SỨC DÂN THAM GIA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 26/6/2008 của HĐND tỉnh về việc công bố Nghị quyết số 54/2003/NQ-HĐVII ngày 17/01/2003 của HĐND tỉnh Bình Thuận hết hiệu lực thi hành;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2743/STC-QLNS ngày 27/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 24/2003/QĐ-UBBT ngày 29/4/2003 của UBND tỉnh về chính sách huy động sức dân tham gia xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kể từ ngày 01/7/2008 (ngày Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 26/6/2008 của HĐND tỉnh có hiệu lực).

Lý do: thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, trong đó quy định: “... các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện, phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới....”.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chính sách huy động sức dân theo Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ, Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 73/2007/TT-BTC ngày 02/7/2007 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực19/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2008/QĐ-UBND bãi bỏ QĐ huy động sức dân xây dựng công trình Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/2008/QĐ-UBND bãi bỏ QĐ huy động sức dân xây dựng công trình Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực19/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 55/2008/QĐ-UBND bãi bỏ QĐ huy động sức dân xây dựng công trình Bình Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2008/QĐ-UBND bãi bỏ QĐ huy động sức dân xây dựng công trình Bình Thuận