Quyết định 55/2012/QĐ-UBND

Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 23/2013/QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên tính thuế và được áp dụng kể từ ngày 22/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 55/2012/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 09 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006; Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên; Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1768/STC.QLG&CS ngày 19/7/2012 về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 12/03/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như sau:

TT

Tên loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 12/3/2011 của UBND tỉnh

Giá được điều chỉnh

1

Quặng thiếc (1 thiếc = 1,5 quặng)

tấn

210.000.000 đồng

170.000.000 đồng

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 12/03/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An; Giám đốc Sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2012
Ngày hiệu lực09/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2013
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 55/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Hằng
        Ngày ban hành09/08/2012
        Ngày hiệu lực09/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/04/2013
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2012/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên