Quyết định 552/2002/QĐ-UB

Quyết định 552/2002/QĐ-UB về khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp do Tỉnh Tuyên Quang ban hành

Quyết định 552/2002/QĐ-UB khai thác vận chuyển tiêu thụ lâm sản hộ gia đình cá nhân Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 85/2006/QĐ-UBND danh mục văn bản Tuyên Quang hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 552/2002/QĐ-UB khai thác vận chuyển tiêu thụ lâm sản hộ gia đình cá nhân Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/2002/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN, TIÊU THỤ LÂM SẢN CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC GIAO, ĐƯỢC THUÊ, NHẬN KHOÁN RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Căn cứ Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTLN ngày 05 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy chế về khai thác gỗ, lâm sản;

Căn cứ Quyết định số 47/1999/QĐ-BNN-KL ngày 12 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy định kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản;

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 1812/NN-TT ngày 181/11/2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bãi bỏ các văn bản sau của UBND tỉnh Tuyên Quang:

- Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 20 tháng 01 năm 1994 về việc cho phép khai thác, vận chuyển và tiêu thụ lâm sản vườn rừng của hộ gia đình;

- Quyết định số 624/QĐ-UB ngày 25 tháng 10 năm 1994 về việc sửa đổi quyết đinh số 47/QĐ-UB về cho phép khai nhác, vận chuyển và tiêu thụ lâm sản sản vườn rừng của hộ gia đình.

- Quyết định số 702/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2000 về việc bổ sung loại lâm sản được phép khai thác trong vườn rừng của hộ gia đình:

Điều 2. Việc khai thác, vận chuyển và tiêu thụ lâm sản của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản sau:

Quyết định số 178/2001/QĐ-TTG ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

- Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTLN ngày 05 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy chế về khai thác gỗ, lâm sản;

- Quyết định số 47/1999/QĐ-BNN-KL ngày 12 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy định kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Sở Địa chính và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký;

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Hà Phúc Mịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 552/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu552/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2002
Ngày hiệu lực10/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2007
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 552/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 552/2002/QĐ-UB khai thác vận chuyển tiêu thụ lâm sản hộ gia đình cá nhân Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 552/2002/QĐ-UB khai thác vận chuyển tiêu thụ lâm sản hộ gia đình cá nhân Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu552/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýHà Phúc Mịch
        Ngày ban hành25/11/2002
        Ngày hiệu lực10/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2007
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 552/2002/QĐ-UB khai thác vận chuyển tiêu thụ lâm sản hộ gia đình cá nhân Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 552/2002/QĐ-UB khai thác vận chuyển tiêu thụ lâm sản hộ gia đình cá nhân Tuyên Quang