Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 hướng dẫn thi hành Quyết định 61/2001/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN nghĩa vụ bán quyền mua ngoại tệ người cư trú là tổ chức sửa đổi Thông tư 05/2001/TT-NHNN hướng dẫn QĐ 61/2001/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Thông tư 08/2003/TT-NHNN hướng dẫn thi hành nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ giao dịch vãng lai của người cư trú là tổ chức và được áp dụng kể từ ngày 29/06/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN nghĩa vụ bán quyền mua ngoại tệ người cư trú là tổ chức sửa đổi Thông tư 05/2001/TT-NHNN hướng dẫn QĐ 61/2001/QĐ-TTg


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 562/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 562/2002/QĐ-NHNN NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TẠI THÔNG TƯ SỐ 05/2001/TT-NHNN NGÀY 31/5/2001 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/2001/QĐ-TTG NGÀY 25/4/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/l993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Điều 3 Nghị định số 61/2002/QĐ-TTg ngày 15/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điểm tại Thông tư 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1.1. Sửa đổi điểm 1.a Mục 1 Chương II như sau:

"a. Đối tượng là tổ chức kinh tế: Phải bán ngay tối thiểu 30% số ngoại tệ thu được từ nguồn thu vãng lai cho Ngân hàng."

1.2 Sửa đổi điểm 2.2.a Mục 1 Chương II như sau:

"Khi ngoại tệ được ghi Có vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của Tổ chức mà Ngân hàng chưa xác định được là nguồn thu vãng lai phải bán thì Ngân hàng thực hiện việc trích chuyển ngay sang tài khoản "Tiền giữ hộ và đợi thanh toán" 30% số ngoại tệ đối với Tổ chức kinh tế hoặc 100% đối với Tổ chức xã hội; Đồng thời, thông báo ngay cho Tổ chức biết;"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2002.

Điều 3. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng cổ phần, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

 

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 562/2002/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu562/2002/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2002
Ngày hiệu lực15/05/2002
Ngày công báo30/07/2002
Số công báoSố 36
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2006
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 562/2002/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN nghĩa vụ bán quyền mua ngoại tệ người cư trú là tổ chức sửa đổi Thông tư 05/2001/TT-NHNN hướng dẫn QĐ 61/2001/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN nghĩa vụ bán quyền mua ngoại tệ người cư trú là tổ chức sửa đổi Thông tư 05/2001/TT-NHNN hướng dẫn QĐ 61/2001/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu562/2002/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýDương Thu Hương
     Ngày ban hành03/06/2002
     Ngày hiệu lực15/05/2002
     Ngày công báo30/07/2002
     Số công báoSố 36
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2006
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN nghĩa vụ bán quyền mua ngoại tệ người cư trú là tổ chức sửa đổi Thông tư 05/2001/TT-NHNN hướng dẫn QĐ 61/2001/QĐ-TTg

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 562/2002/QĐ-NHNN nghĩa vụ bán quyền mua ngoại tệ người cư trú là tổ chức sửa đổi Thông tư 05/2001/TT-NHNN hướng dẫn QĐ 61/2001/QĐ-TTg