Quyết định 62/2008/QĐ-UBND

Quyết định 62/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 62/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nguyên tắc đơn giá bồi thường đã được thay thế bởi Quyết định 41/2011/QĐ-UBND đơn giá bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nguyên tắc đơn giá bồi thường


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 62/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 31 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ý kiến của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bãi bỏ điểm d khoản 3 Điều 2 Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thay thế lại như sau:

d) Đối với cây lâm nghiệp, cây công nghiệp mới trồng từ 04 năm trở xuống tính đến thời điểm thu hồi đất, số lượng cây trồng trên đất được bồi thường không vượt quá mật độ quy chuẩn tối đa theo quy định sau:

* Đối với cây lâm nghiệp:

- Các loại keo, bạch đàn (thuần): 1.667 cây/ha;

- Cây phi lao (thuần loại)  : 2.500 cây/ha;

- Cây xà cừ (thuần loại) : 625 cây/ha;

- Cây xoan (thuần loại) : 1.100 cây/ha;

- Cây lâm nghiệp hỗn giao với cây lâm nghiệp:1.250 cây/ha; tỷ lệ hỗn giao 50;50;

- Cây lâm nghiệp hỗn giao với cây công nghiệp:1.250 cây/ha; tỷ lệ hỗn giao 50;50.

* Đối với cây công nghiệp:

- Cây điều (đào): 660 cây/ha áp dụng đối với các xã, phường có vùng đất cát nằm dọc ven biển của các huyện, thành phố, thị xã: thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và Tuy Phong;

- Cây điều (đào): 400 cây/ha áp dụng cho các vùng còn lại trên địa bàn toàn tỉnh;

- Cây cao su: 571 cây/ha.

2. Bổ sung thêm điểm đ vào khoản 3 Điều 2 như sau:

đ) Đối với các loại cây trồng quy định tại điểm d được trồng trên 04 năm, tính đến thời điểm thu hồi đất thì số lượng cây trồng trên đất được bồi thường theo thực tế (không áp dụng mật độ quy chuẩn tối đa theo quy định tại điểm d). Vì các loại cây trồng từ 04 năm trở xuống đã được tính toán, đền bù tại điểm d.

3. Nay điều chỉnh Phụ lục số 1 Bảng đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc (ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh); cụ thể như sau:

Điều chỉnh bảng Phụ lục số 1 tăng lên 30% so với Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trưởng Ban đền bù giải tỏa các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2008
Ngày hiệu lực10/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nguyên tắc đơn giá bồi thường


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 62/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nguyên tắc đơn giá bồi thường
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu62/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
     Người kýHuỳnh Tấn Thành
     Ngày ban hành31/07/2008
     Ngày hiệu lực10/08/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 62/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nguyên tắc đơn giá bồi thường

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định nguyên tắc đơn giá bồi thường