Quyết định 65/2009/QĐ-UBND

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 118/2006QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 65/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 118/2006QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 08/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 65/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 118/2006QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 65/2009/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG MIỄN THU, KHÔNG THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/2006/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP
ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 10225/BTC-CST ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND tỉnh ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khoá IX, kỳ họp thứ 19 về việc bổ sung đối tượng miễn thu, không thu phí thẩm định quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Xét đề nghị của Trưởng Bộ phận thường trực triển khai pháp lệnh phí và lệ phí tại Tờ trình số 4884/TTr-CT ngày 28/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Gia Lai quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 2, của Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND như sau:

" Đối tượng nộp phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất là đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định, nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ; Các điều kiện cần và đủ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất như: Điều kiện về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện về sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh....bao gồm cả những trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất không áp dụng trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật đất đai năm 2003, cụ thể: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định là việc Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người đó"

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 2,của Quyết định 118/2006/QĐ-UBND:

a) Miễn 100% phí thẩm định cho đối tượng là người tham gia cách mạng trước năm 1945, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động; Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao độnh từ 81% trở lên; Thân nhân liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng; hộ thuộc diện nghèo (hộ nghèo được xác định theo quy định của Chính phủ); Hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Giảm 50% phí thẩm định cho các đối tượng là gia đình người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công cách mạng (trừ đối tượng được quy định tại điểm a, khoản 2 điều này).

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2009
Ngày hiệu lực10/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 65/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 118/2006QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 65/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 118/2006QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu65/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýPhạm Thế Dũng
       Ngày ban hành31/12/2009
       Ngày hiệu lực10/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 65/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 118/2006QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 65/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 118/2006QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất