Quyết định 74/2010/QĐ-UBND

Quyết định 74/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 74/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hạn mức vốn vay đã được thay thế bởi Quyết định 22/2015/QĐ-UBND mức vốn vay cho đối tượng thu nhập thấp tạo lập nhà ở Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 25/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hạn mức vốn vay


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 74/2010/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH HẠN MỨC VỐN VAY CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ THU NHẬP THẤP VAY TIỀN TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ ĐỂ TẠO LẬP NHÀ Ở

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 3823/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 128/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo số 557/TB-VP ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về xử lý vướng mắc trong quá trình hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở thành phố;      
Căn cứ Tờ trình số 778/QPTNO-VB ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở thành phố về việc tăng hạn mức vốn vay cho người thu nhập thấp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở như sau:

Hạn mức vốn vay từ năm 2010 trở về sau được tăng từ 300 triệu đồng lên 400 (bốn trăm) triệu đồng/ 01 hồ sơ với thời hạn cho vay tối đa là 15 (mười lăm) năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp đối tượng đã được giải quyết hồ sơ vay trước ngày Quyết định này có hiệu lực.

Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2005; Công văn số 5213/UBND-ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố, Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2010
Ngày hiệu lực17/10/2010
Ngày công báo15/10/2010
Số công báoSố 85
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hạn mức vốn vay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 74/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hạn mức vốn vay
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu74/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành07/10/2010
        Ngày hiệu lực17/10/2010
        Ngày công báo15/10/2010
        Số công báoSố 85
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 74/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hạn mức vốn vay

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hạn mức vốn vay