Quyết định 882/2001/QĐ-TCBĐ

Quyết định 882/2001/QĐ-TCBĐ về bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu Điện ban hành

Quyết định 882/2001/QĐ-TCBĐ bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện đã được thay thế bởi Quyết định 18/2007/QĐ-BBCVT đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông và được áp dụng kể từ ngày 06/08/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 882/2001/QĐ-TCBĐ bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 882/2001/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH BƯU ĐIỆN 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP;
Trên cơ sở Bộ Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện, ban hành tại Quyết định số 1210/2000/QĐ-TCBĐ ngày 19/12/2000 của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ vào công văn số 1866/BXD-VKT ngày 18/10/2001 của Bộ xây dựng về việc thống nhất ban hành Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện;
Xét tờ trình số 137/KHĐM ngày 29/8/2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt về việc xét duyệt Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện.

Điều 2. Bộ Đơn giá này dùng để lập và thẩm định dự toán, tổng dự toán công trình, lập kế hoạch vốn đầu tư, xác định giá gói thầu xây lắp và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Bộ Đơn giá này được áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước từ ngày 01/01/2001 đến hết ngày 31/12/2003.

Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị trong Ngành, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời để Tổng cục Bưu điện xem xét điều chỉnh, bổ sung.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Luận


 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 882/2001/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu882/2001/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2001
Ngày hiệu lực01/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 882/2001/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 882/2001/QĐ-TCBĐ bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 882/2001/QĐ-TCBĐ bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu882/2001/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýNguyễn Huy Luận
        Ngày ban hành24/10/2001
        Ngày hiệu lực01/01/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 882/2001/QĐ-TCBĐ bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 882/2001/QĐ-TCBĐ bộ đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện