Quyết định 897/QĐ-UBND

Quyết định 897/QĐ-UBND năm 2010 về quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 897/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo nghề cho lao động đã được thay thế bởi Quyết định 15/2011/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn và được áp dụng kể từ ngày 14/05/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 897/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo nghề cho lao động


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 897/QĐ-UBND

Huế, ngày 13 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, NGƯỜI NGHÈO TỪ NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-LĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cơ chế tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/TTLT/BTC-LĐTBXH ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội về sửa đổi bổ sung Thông tư Liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-LĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo năm 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1087/STC-SLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2010 như sau (phụ lục kèm theo):

Mức chi phí đào tạo nghề nêu trên làm cơ sở để lập dự toán các khóa đào tạo, là mức chi tối đa được phép thanh toán trong thực tế.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát các đơn vị dạy nghề thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh)

MỨC CHI ĐÀO TẠO TỪNG NHÓM NGHỀ, NGHỀ

STT

Nhóm nghề, nghề

Định mức chi bình quân

 

 

Khóa học tại cơ sở dạy nghề

Khóa học lưu động

I

Nhóm nghề kỹ thuật công nghiệp

400.000đ

650.000đ

1

Cơ khí gò hàn

 

 

2

Điện (điện dân dụng, vận hành máy điện)

 

 

3

Giao thông vận tải

 

 

II

Nhóm nghề kỹ thuật nông nghiệp

320.000đ

600.000đ

1

Chăn nuôi

 

 

2

Thú y

 

 

3

Trồng trọt (kỹ thuật trồng, chăm sóc

các loại cây công nghiệp, cây có trái)

 

 

4

Nuôi trồng, chế biến thủy sản, hải sản

 

 

III

Nhóm nghề dịch vụ - du lịch

350.000đ

625.000đ

1

Dịch vụ - du lịch

 

 

2

May công nghiệp

 

 

3

Thủ công mỹ nghệ (mộc mỹ nghệ, đúc

đồng, thêu ren, dệt thổ cẩm...)

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 897/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu897/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2010
Ngày hiệu lực13/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 897/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 897/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo nghề cho lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 897/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo nghề cho lao động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu897/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành13/05/2010
        Ngày hiệu lực13/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 897/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo nghề cho lao động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 897/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo nghề cho lao động