Quyết định 947/2010/QĐ-UBND

Quyết định 947/2010/QĐ-UBND ban hành định mức kinh phí chi đảm bảo cho công tác quản lý tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ và tịch thu khi tham gia hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 947/2010/QĐ-UBND định mức kinh phí chi đảm bảo cho công tác quản lý đã được thay thế bởi Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 947/2010/QĐ-UBND định mức kinh phí chi đảm bảo cho công tác quản lý


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/2010/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH PHÍ CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM TẠM GIỮ VÀ TỊCH THU KHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, sửa đổi bổ sung năm 2007, 2008;
Căn cứ Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004; Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 27/4/2006; Nghị định số 22/2009/NĐ-CP ngày 24/2/2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 27/4/2006 của Chính phủ về quy định việc quản lý tang vật phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;
Căn cứ chỉ thị số 07/2009/CT-UBND ngày 28/4/2009 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Quyết định số 371/2010/QĐ-UBND ngày 01/3/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 47/TTr-STC ngày 15/4/2010 và báo cáo thẩm định số 51/BC-STP ngày 12/4/2010 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức kinh phí chi đảm bảo cho công tác quản lý tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ và tịch thu khi tham gia hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Các khoản chi cho công tác quản lý tang vật phương tiện vi phạm bị tạm giữ và tịch thu khi tham gia hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép gồm:

- Chi thuê vận chuyển, tập kết tang vật, phương tiện vệ nơi quản lý bảo vệ.

- Kinh phí thuê kho, bãi tạm giữ xử lý .

- Chi cho công tác trông coi, bảo vệ tài sản là tang vật phương tiện vi phạm bị tạm giữ và tịch thu khi tham gia hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép là 100.000đồng/1 người/1 ngày (một trăm nghìn đồng). Quy định không quá hai người trên một địa điểm trông coi, bảo vệ.

2. Về thời gian trông coi, bảo vệ: Thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ (trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp, thời gian được tính chi phí trông coi không quá 60 ngày).

3. Ngân sách Nhà nước chi trả đối với tài sản là tang vật phương tiện vi phạm bị tạm giữ và tịch thu khi tham gia hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép thuộc đối tượng thiêu hủy.

4. Sau khi có Quyết định xử lý chính thức của cấp có thẩm quyền: Đối tượng vi phạm phải chịu toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm trong trường hợp tang vật phương tiện vi phạm được trả lại. Trong trường hợp tài sản là tang vật phương tiện vi phạm bị tịch thu khi tham gia hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép để sung công quỹ Nhà nước thì tiến hành tổ chức bán tài sản theo quy định của pháp luật, số tiền thu được nộp vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của cơ quan Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước theo phân cấp, sau khi trừ đi các khoản chi phí số còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Mọi tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ và tịch thu khi tham gia hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép sau khi có quyết định xử lý phải được giao ngay cho UBND (huyện, xã) nơi có điều kiện thuận lợi nhất. UBND nơi được giao trông coi tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ và tịch thu phải tổ chức tập kết về nơi bảo quản và bố trí nhân lực trông coi đồng thời lập ngay dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính và UBND huyện để được cấp tạm ứng kinh phí thực hiện cho việc quản lý tài sản tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ và tịch thu. Định kỳ 6 tháng và 1 năm UBND huyện tổng hợp báo cáo kinh phí phục vụ cho công tác quản lý tài sản tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ và tịch thu gửi Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 947/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu947/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2010
Ngày hiệu lực20/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
Cập nhật4 tháng trước
(20/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 947/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 947/2010/QĐ-UBND định mức kinh phí chi đảm bảo cho công tác quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 947/2010/QĐ-UBND định mức kinh phí chi đảm bảo cho công tác quản lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu947/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành10/05/2010
        Ngày hiệu lực20/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
        Cập nhật4 tháng trước
        (20/08/2019)

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 947/2010/QĐ-UBND định mức kinh phí chi đảm bảo cho công tác quản lý

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 947/2010/QĐ-UBND định mức kinh phí chi đảm bảo cho công tác quản lý