Thông tư 37-TT/LB

Thông tư 37-TT/LB năm 1959 về chế độ đối với cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân đủ tiêu chuẩn được chọn, giới thiệu đi học các trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp niên khoá 1959 – 1960 do Bộ Nội Vụ- Bộ Giáo Dục ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 37-TT/LB chế độ cán bộ nhân viên công quân nhân đủ tiêu chuẩn chọn giới thiệu đi học trường đại học trung cấp chuyên nghiệp khóa 1959-1960


BỘ GIÁO DỤC-BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37-TT/LB

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 1959 


THÔNG TƯ
VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, CÔNG NHÂN, QUÂN NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐƯỢC CHỌN, GIỚI THIỆU ĐI HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NIÊN KHOÁ 1959 – 1960
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ - BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Kính gửi:

- Các Bộ
- Các cơ quan, đoàn thể trung ương.
- Uỷ ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh
- Các trường Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp

 

Thông tư số 22-TT/LB ngày 25-5-1959 của Liên Bộ Nội vụ Giáo dục đã quy định tiêu chuẩn về việc chọn giới thiệu cán bộ đi học các trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp trong niên khoá 1959-1960; về chế độ đãi ngộ thì Liên bộ căn cứ vào Nghị định số 263-NV/LB ngày 6-9-1958 của Liên Bộ Nội vụ-Giáo dục-Lao động-Tài chính và Thông tư số 75-NV/LB ngày 24-11-1958 của Liên Bộ Nội vụ-Giáo dục để quy định cho sát với tình hình chọn, giới thiệu cán bộ đi học niên khoá 1959-1960.

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Các loại cán bộ sau đây sau khi được chọn, giới thiệu vào các trường đại học rồi thì được hưởng:

1. Cán bộ, nhân viên, quân nhân có 4 năm công tác liên tục trở lên (kể từ ngày 1-7-1959 trở về trước);

2. Cán bộ, nhân viên người Kinh công tác ở miền Núi, công nhân trực tiếp lao động ở công, nông, lâm trường, xí nghiệp, lao động chân tay ở các ngành, các cấp, cán bộ nhân viên phụ nữ có đủ 3 năm công tác liên tục trở lên (kể từ ngày 1-7-1959 trở về trước);

3. Cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân miền tập kết; cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân dân tộc miền Núi không tính thâm niên công tác;

4. Cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân không đủ thâm niên công tác, nhưng trong quá trình công tác đã được thử thách, có nhiều thành tích tốt, thuộc thành phần cơ bản, được tập thể đề nghị và Thủ trưởng quyết định và ít nhất đã qua 1 năm công tác.

II. CÁC CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

Các đối tượng đã quy định trên thì được hưởng các chế độ sau đây:

1. Sinh hoạt phí:

a) Cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân ở trong biên chế, đủ tiêu chuẩn được Cơ quan, đơn vị chọn giới thiệu đi học tại các trường đại học và chuyên nghiệp trung cấp, trong thời gian học tập (kể cả những tháng nghỉ hè) được hưởng sinh hoạt phí bằng 95% bậc lương trên cơ sở chế độ lương năm 1958 (và phụ cấp khu vực nếu có). Riêng quân nhân trong thời gian 6 tháng tối đa là 9 tháng, sau khi chuyển ngành đi học được hưởng 95% mức lương hoặc sinh hoạt phí của bộ đội, sau đó sẽ định bậc lương để hưởng 95% trên bậc lương được xếp.

b) Công nhân, công chức lưu dụng hưởng 95% bậc lương đã được xếp, không bảo lưu. Những người năm 1958 chưa được xếp vào các thang lương chung thì cơ quan định bậc lương tương đương với loại nhân viên cùng chức vụ rồi hưởng 95% bậc lương được xếp.

2. Các quyền lợi khác:

a) Cán bộ phụ nữ khi sinh đẻ được nghỉ 2 tháng có sinh hoạt phí và được hưởng các khoản trợ cấp thai sản khác như cán bộ, nhân viên, công nhân tại chức.

b) Cán bộ phụ nữ có con mọn thì Nhà trường sẽ tổ chức để chị em gửi các cháu vào nhóm trẻ chung của cán bộ, nhân viên trong trường, mà không áp dụng Thông tư số 36-TT/LB ngày 19-10-1957, nghĩa là không trả tiền thuê người giữ trẻ cho cá nhân; các cháu cũng được hưởng tiêu chuẩn thuốc men như con cháu cán bộ, nhân viên, công nhân tại chức.

c) Cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân được hưởng trợ cấp con theo chế độ chung hiện nay.

d) Khi ốm đau, anh chị em được hưởng chế độ y dược phí, và tiền bồi dưỡng như cán bộ tại chức; khi đi điều trị thì tuỳ theo chức vụ và bậc lương được giới thiệu đến các bệnh viện cán bộ; thời gian nằm viện, anh chị em phải trả tiền ăn theo quy định chung còn tiền thuốc và tiền bồi dưỡng thì do Nhà trường thanh toán.

đ) Chế độ nghỉ hàng năm theo đúng tinh thần Thông tư số 14-TT/LB ngày 23-3-1959.

e) Cán bộ ăn, ở tại các trường thì phải trả tiền nhà ở, điện nước, v.v… như cán bộ đang công tác.

Ngoài ra, các chế độ tập thể phí đều hưởng thống nhất như sinh viên, học viên. Tiền mua sách vở do anh chị em tự túc.

3. Chế độ khi thôi học, tốt nghiệp:

a) Cán bộ, nhân viên, công nhân, quân nhân được chọn, giới thiệu đi học, nhưng vì điều kiện ốm đau, trình độ văn hoá kém không tiếp tục theo học được thì Nhà trường giới thiệu về cơ quan, đơn vị cũ để bố trí công tác; nếu xin thôi việc được trợ cấp theo chế độ hiện hành (thời gian đi học cũng được tính thâm niên để trợ cấp). Đối với người bị kỷ luật nặng mà phải đuổi ra khỏi trường thì coi như cán bộ bị cách chức, sa thải và không được trợ cấp thôi việc.

b) Khi tốt nghiệp ra công tác, nói chung được miễn thời gian tập sự và được sắp xếp lương theo Thông tư số 143-TTg ngày 9-4-1959 của Thủ tướng phủ và công văn số 2086-CB/LTC ngày 26-6-1959 của Bộ Nội vụ.

III. THỜI GIAN THI HÀNH

Thông tư này thi hành kể từ ngày khai giảng niên khoá 1959-1960. Còn việc thanh toán thì quy định như sau: khai giảng từ ngày 01 đến 15 thì tính sinh hoạt phí cả tháng, từ ngày 16 đến cuối tháng thì tính nửa tháng.

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC

 
 


Nguyễn Văn Huyên

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 

 
Tô Quang Đẩu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37-TT/LB

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu37-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/1959
Ngày hiệu lực05/09/1959
Ngày công báo05/08/1959
Số công báoSố 29
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 37-TT/LB chế độ cán bộ nhân viên công quân nhân đủ tiêu chuẩn chọn giới thiệu đi học trường đại học trung cấp chuyên nghiệp khóa 1959-1960


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 37-TT/LB chế độ cán bộ nhân viên công quân nhân đủ tiêu chuẩn chọn giới thiệu đi học trường đại học trung cấp chuyên nghiệp khóa 1959-1960
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu37-TT/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ, Bộ Giáo dục
        Người kýTô Quang Đẩu, Nguyễn Văn Huyên
        Ngày ban hành27/07/1959
        Ngày hiệu lực05/09/1959
        Ngày công báo05/08/1959
        Số công báoSố 29
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông tư 37-TT/LB chế độ cán bộ nhân viên công quân nhân đủ tiêu chuẩn chọn giới thiệu đi học trường đại học trung cấp chuyên nghiệp khóa 1959-1960

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 37-TT/LB chế độ cán bộ nhân viên công quân nhân đủ tiêu chuẩn chọn giới thiệu đi học trường đại học trung cấp chuyên nghiệp khóa 1959-1960

         • 27/07/1959

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/08/1959

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/09/1959

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực