Chỉ thị 05/2008/CT-UBND

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch 14/2007/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BYT-BTC do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện hướng dẫn TTLT 14/2007/TTLT-BYT-BTC sửa đổi TTLT 06/2007/TTLT-BYT-BTC đã được thay thế bởi Quyết định 7378/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực ủy ban nhân dân Hóc Môn Hồ Chí Minh 2015 và được áp dụng kể từ ngày 19/11/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2008/CT-UBND thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện hướng dẫn TTLT 14/2007/TTLT-BYT-BTC sửa đổi TTLT 06/2007/TTLT-BYT-BTC


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/CT-UBND

Hóc Môn, ngày 07 tháng 7 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN THEO HƯỚNG DẪN CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 14/2007/TTLT-BYT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 06/2007/TTLT-BYT-BTC

Thời gian vừa qua, việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện đã góp phần tháo gỡ một số vướng mắc về điều kiện tham gia BHYT tự nguyện.

Tuy nhiên, trong thực tế mức độ tham gia của người dân vẫn còn hạn chế, đến nay trên địa bàn huyện mới chỉ có 5.860 người tham gia BHYT tự nguyện, chưa đạt được mục đích, yêu cầu đề ra về chương trình BHYT tự nguyện.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT tự nguyện và thực hiện Công văn số 624/UBND-VX ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC.

Đồng thời, để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chỉ thị:

1. Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn:

Phối hợp với các ban, ngành của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện chính sách BHYT tự nguyện cho các cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu tham gia BHYT tự nguyện theo đúng chỉ đạo của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Hướng dẫn các trường học trên địa bàn huyện vận động học sinh mua đầy đủ BHYT và sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động y tế học đường theo quy định.

Chủ trì và phối hợp với Bệnh viện Hóc Môn, Đài Truyền thanh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện BHYT tự nguyện trên địa bàn theo đúng các quy định hiện hành. Thường xuyên theo dõi tình hình triển khai thực hiện để báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Trung tâm Văn hóa, Đài Truyền thanh huyện:

Tổ chức thực hiện tuyên truyền về chương trình BHYT tự nguyện để góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về BHYT tự nguyện.

3. Phòng Giáo dục huyện: Chỉ đạo các trường học chủ động tổ chức vận động phụ huynh học sinh mua đầy đủ BHYT cho học sinh để có nguồn kinh phí cho hoạt động y tế học đường, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh kể từ năm học 2008 - 2009.

4. Bệnh viện Hóc Môn: Tổ chức bố trí công tác tiếp nhận, khám chữa bệnh và điều trị cho các đối tượng có thẻ BHYT; phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn đảm bảo thực hiện đúng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT theo các quy định hiện hành. Tăng cường tuyên truyền giáo dục y, bác sĩ phục vụ tốt không phân biệt bệnh nhân.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHYT tự nguyện; vận động các tổ chức, đơn vị, các mạnh thường quân hỗ trợ mức đóng BHYT tự nguyện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Giới thiệu người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Chương II của Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Đại lý thu BHYT tự nguyện ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để làm Đại lý thu BHYT tự nguyện.

Tiến hành ngay việc triển khai BHYT tự nguyện cho nhân dân, tạo mọi điều kiện để người dân được tham gia BHYT theo quy định.

Đại lý thu BHYT tự nguyện có nhiệm vụ hướng dẫn nhân dân thực hiện việc đăng ký, đóng tiền; lập các thủ tục tham gia BHYT tự nguyện theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn.

Chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua chính sách BHYT là mục tiêu lâu dài theo tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới của Bộ Chính trị và lộ trình của Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm quán triệt, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện, đảm bảo thực hiện quyền lợi cho người dân tham gia và khám chữa bệnh BHYT theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Chỉ thị này.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2008
Ngày hiệu lực14/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 58
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/11/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2008/CT-UBND thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện hướng dẫn TTLT 14/2007/TTLT-BYT-BTC sửa đổi TTLT 06/2007/TTLT-BYT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2008/CT-UBND thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện hướng dẫn TTLT 14/2007/TTLT-BYT-BTC sửa đổi TTLT 06/2007/TTLT-BYT-BTC
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thị Tiến
        Ngày ban hành07/07/2008
        Ngày hiệu lực14/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 58
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/11/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/2008/CT-UBND thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện hướng dẫn TTLT 14/2007/TTLT-BYT-BTC sửa đổi TTLT 06/2007/TTLT-BYT-BTC

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2008/CT-UBND thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện hướng dẫn TTLT 14/2007/TTLT-BYT-BTC sửa đổi TTLT 06/2007/TTLT-BYT-BTC