Chỉ thị 15/2003/CT-UB

Chỉ thị 15/2003/CT-UB chấn chỉnh thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Chỉ thị 15/2003/CT-UB chấn chỉnh thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản đã được thay thế bởi Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2013 công bố bãi bỏ văn bản pháp luật không còn phù hợp hết hiệu lực Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 21/10/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2003/CT-UB chấn chỉnh thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2003/CT-UB

Cần Thơ, ngày 14 tháng 7 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ

Thực hiện Bộ luật Dân sự và Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực, thời gian qua việc chuyển quyền sở hữu đối với bất động sản trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật, đồng thời giúp cho việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, việc chuyển quyền sở hữu đối với động sản vẫn còn bất cập về thủ tục và thẩm quyền. Việc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận nơi thường trú của các bên giao kết vào hợp đồng chuyển quyền sở hữu động sản là chưa đúng quy định pháp luật hiện hành. Thực trạng này không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc giải quyết tranh chấp, mà còn không bảo vệ được quyền lợi chính đáng của các bên giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật khi tranh chấp xảy ra.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, bảo đảm việc chuyển quyền sở hữu đối với động sản theo đúng quy định của Bộ luật Dân sự, Nghị định 75/2000/NĐ-CP và Pháp lệnh Phí và lệ phí, Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ chỉ thị như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2003, việc chuyển quyền sở hữu đối với động sản mà pháp luật buộc phải đăng ký quyền sở hữu phải thực hiện bằng hợp đồng dân sự và có chứng nhận của cơ quan công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thì thẩm quyền công chứng, chứng thực được quy định như sau:

1.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng;

1.2. Phòng Công chứng số 1 có thẩm quyền chứng nhận hợp đồng, giao dịch liên quan đến tất cả động sản (không tính giá trị lớn hoặc nhỏ);

1.3. Đối với động sản không buộc phải đăng ký quyền sở hữu nhưng cá nhân và tổ chức có yêu cầu thì Phòng Công chứng số 1 và Ủy ban nhân dân cấp huyện vẫn tiến hành công chứng, chứng thực.

2. Các trường hợp chuyển quyền sở hữu đối với tài sản là động sản đã được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang...xác nhận trước ngày 01 tháng 8 năm 2003 vẫn tiếp tục cho nộp lệ phí trước bạ và đăng ký quyền sở hữu cho đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2003.

3. Các trường hợp chuyển quyền sở hữu đối với động sản phát sinh từ quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chỉ thị này.

4. Cục Thuế Cần Thơ phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá tỉnh khẩn trương lập biểu giá các loại tài sản là động sản để tính lệ phí trước bạ và lệ phí công chứng - chứng thực (Tàu thuỷ, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, vỏ, tổng thành máy; Thuyền; Ôtô, kể cả khung, tổng thành máy; Súng săn, súng thể thao), trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, để thực hiện và thay thế Quyết định số 1705/QĐ-CT-UB ngày 25 năm 7 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ về việc ủy quyền Quyết định ban hành giá tính lệ phí trước bạ.

Trong khi Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành Quy định về biểu giá các động sản, thì Phòng Công chứng số 1 và các Phòng (Ban) Tư pháp cấp huyện căn cứ vào biểu giá của Cục Thuế ban hành giá tính lệ phí trước bạ theo ủy quyền tại Quyết định số 1705/QĐ-CT-UB ngày 25 năm 7 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ để tính giá trị tài sản và làm căn cứ thu lệ phí công chứng, chứng thực.

5. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký quyền sở hữu tài sản là động sản không tiếp nhận hồ sơ đăng ký, không cấp biển số đăng ký và giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho cá nhân và tổ chức, nếu không cung cấp hợp đồng có chứng nhận của cơ quan công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện và tờ khai nộp lệ phí trước bạ với cơ quan thuế theo quy định của Bộ Tài chính kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2003.

6. Giao Sở Tư pháp tổ chức triển khai và chỉ đạo Phòng Công chứng số 1, các Phòng (Ban) Tư pháp thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện áp dụng thống nhất mẫu hợp đồng chuyển quyền sở hữu động sản do Sở Tư pháp phát hành và bố trí nhân sự (không tăng thêm biên chế) thực hiện hành vi công chứng, chứng thực theo nội dung Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi tổ chức và công dân hiểu biết và thực hiện; Đồng thời, thay thế Chỉ thị số 14/2003/CT-UB ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện có vấn đề khó khăn, vướng mắc các ngành, các cấp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để có chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tư pháp
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh
- Bộ Tư lệnh QK9
- TAND, VKSND tỉnh
- VP.TU và các Ban của Đảng
- Các Sở, Ban ngành tỉnh
- UBMTTQ và Đoàn thể tỉnh
- UBND TP, TX, H
- VP.UBND tỉnh
- Các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn
- Lưu TTLT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2003/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2003/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2003
Ngày hiệu lực14/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2003/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 15/2003/CT-UB chấn chỉnh thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 15/2003/CT-UB chấn chỉnh thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu15/2003/CT-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
       Người kýNguyễn Phong Quang
       Ngày ban hành14/07/2003
       Ngày hiệu lực14/07/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 15/2003/CT-UB chấn chỉnh thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2003/CT-UB chấn chỉnh thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản