Chỉ thị 43/2002/CT-UBBT

Chỉ thị 43/2002/CT-UBBT về tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành

Chỉ thị 43/2002/CT-UBBT tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 83/2007/QĐ-UBND công bố văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 12/12/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 43/2002/CT-UBBT tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp Bình Thuận


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2002/CT-UBBT

Phan Thiết, ngày 05 tháng 9 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP

Hơn 2 năm qua, cùng cả nước tổ chức thực hiện triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Doanh nghiệp; lãnh đạo Sở, Ngành, UBND Huyện, Thành phố đã tổ chức thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các vấn đề có liên quan nhằm tạo thêm động lực mới, giải phóng sức sản xuất, tạo thêm việc làm cho lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật Doanh nghiệp trong hơn 2 năm qua cũng còn một số hạn chế về phía cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp:

 + Còn lúng túng trong quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; có huyện còn quy định thêm điều kiện, hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.

 + Một số doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp chưa ý thức đầy đủ về việc cần thiết phải chấp hành và thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh; còn có biểu hiện cố ý làm trái quy định của Luật Doanh nghiệp.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 17/2002/CT-TTg ngày 2/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp”; Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Về đăng ký kinh doanh:

 - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND Huyện, Thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ nhằm nâng cao năng lực của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và bộ phận đăng ký kinh doanh cấp huyện để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật.

 - Ngoài quy định của Chính phủ và Bộ, Ngành có liên quan về hồ sơ đăng ký kinh doanh; không cơ quan, cá nhân nào được quy định thêm điều kiện hoặc hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với ngành, nghề pháp luật không cấm.

 - UBND Huyện, Thành phố rà soát và bãi bỏ các qui định về điều kiện hoặc quy định thêm thủ tục đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể.

2. Về xây dựng hệ thống thông tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, tổ chức cập nhật thông tin doanh nghiệp; đồng thời hướng dẫn bộ phận đăng ký kinh doanh tại huyện, thành phố cập nhật thông tin hộ kinh doanh cá thể theo hệ thống thống nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Tỉnh và cấp huyện thực hiện cung cấp thông tin doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

3. Sở, Ban, Ngành; UBND Huyện, Thành phố: bố trí Cán bộ có năng lực quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể; trong phạm vi thẩm quyền, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể không chấp hành và thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh; có hành vi lợi dụng, cố ý làm trái hoặc không thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

4. Về rà soát quy hoạch: Từng Sở, Ngành kinh tế- kỹ thuật thống kê toàn bộ quy hoạch về phát triển ngành, nghề có từ trước đến nay; rà soát báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2002 quy hoạch về phát triển ngành, nghề còn hoặc không còn phù hợp với thực tiễn. Đề xuất hướng xử lý quy hoạch ngành, nghề không còn phù hợp với thực tiễn.

5. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp định kỳ và không định kỳ:

Tháng 12 hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung làm cơ sở để Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt doanh nghiệp vào đầu năm sau. Theo đề nghị của doanh nghiệp, Giám đốc Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND Huyện, Thành phố tổ chức tiếp doanh nghiệp để giải quyết kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền về mặt bằng kinh doanh, chế độ ưu đãi đầu tư, vay vốn, đầu tư, thuế, tiêu thụ sản phẩm,...

Thủ trưởng các Sở, Ban Ngành; Chủ tịch UBND Huyện, Thành phố trực thuộc Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
 - T/trực Tỉnh ủy  CHủ TịCH
 - T/trực HĐND tỉnh
 - Các P.Chủ tịch UBND tỉnh
 - Các Sở, Ban, Ngành,Đoàn thể Tỉnh
 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 - UBND Huyện, Thành phố
 - Lưu VP/PPLT

TM. UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2002/CT-UBBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu43/2002/CT-UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2002
Ngày hiệu lực05/09/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2002/CT-UBBT

Lược đồ Chỉ thị 43/2002/CT-UBBT tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 43/2002/CT-UBBT tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu43/2002/CT-UBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành05/09/2002
        Ngày hiệu lực05/09/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 43/2002/CT-UBBT tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp Bình Thuận