Công văn 2653/TCHQ-GSQL

Công văn 2653/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2653/TCHQ-GSQL thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2653/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn số 8527/TCHQ-GSQL ngày 17/9/2015, công văn số 9321/TCHQ-GSQL ngày 08/10/2015, công văn số 11307/TCHQ-GSQL ngày 30/11/2015, công văn số 1718/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2016, công văn s 2406/TCHQ-GSQL ngày 28/3/2016, công văn số 5592/TCHQ-GSQL ngày 16/6/2016, công văn số 1249/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2017 và công văn số 1423/TCHQ-GSQL ngày 08/3/2017 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục bổ sung Danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu của cơ quan do cơ quan Đại diện cung cấp (gửi kèm theo đây).

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT V
ũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

DANH SÁCH

XE Ô TÔ TẠM NHẬP KHẨU CỦA CƠ QUAN
(kèm công văn số 2653/TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 4 năm 2017 của TCHQ)

STT

Số, ngày Giấy phép

Số, ngày Tờ khai

Nhãn hiệu

Năm sản xuất

Biển số

Ngày cấp Giy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (nếu có)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh.

1

01/TN-OTO/PMD;
16/01/2013

01/NTNOTO/PMD;
18/01/2013

Land Rover Discovery HSE V8

2012

41-011-NG-01

/

 

2

Tạm nhập lần đầu: 24/TN-CQNG;
15/4/2009

Tạm nhập ln đu:
71 NPMĐO-PMD;
21/4/2009

Jaguar X-Type

2008

41-011-NG-04

20/12/2012

 

Tạm nhập chuyển nhượng:
119/CN;
29/12/2012

Tạm nhập chuyển nhượng:
1/TN0CN/PMD;
23/01/2013

13/3/2017

3

26/TN-ÔTÔ/PMD;
26/6/2002

25 TN/ÔTÔ/PMD/KV3-1;
27/6/2002

Toyota Landcruise

2002

41-011-NG-04

/

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2653/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2653/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2017
Ngày hiệu lực20/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2653/TCHQ-GSQL thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ 2017


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 2653/TCHQ-GSQL thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ 2017
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu2653/TCHQ-GSQL
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýNguyễn Nhất Kha
     Ngày ban hành20/04/2017
     Ngày hiệu lực20/04/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2653/TCHQ-GSQL thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ 2017

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2653/TCHQ-GSQL thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ 2017