Công văn 5592/TCHQ-GSQL

Công văn 5592/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5592/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu cơ quan 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5592/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 8527/TCHQ-GSQL ngày 17/9/2015, công văn số 9321/TCHQ-GSQL ngày 08/10/2015, công văn số 11307/TCHQ-GSQL ngày 30/11/2015 và công văn số 1718/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2016 và 2406/TCHQ-GSQL ngày 28/3/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục bổ sung Danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu của cơ quan do cơ quan Đại diện cung cấp (gửi kèm theo đây).

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

DANH SÁCH

XE Ô TÔ TẠM NHẬP KHẨU CỦA CƠ QUAN
(kèm công văn số 5592/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 6 năm 2016 của TCHQ)

STT

Số, ngày Giấy phép

Số, ngày Tờ khai

Nhãn hiệu

Năm sản xuất

Biển số

Ngày cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (nếu có)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

1

42/TN-CQNG; 06/07/2009

119/NK-PMD; 09/07/2009

Toyota HIACE

2008

80-446-NG 07

 

 

2

35/TN-CQNG; 14/09/2011

135NOTO-PMD; 04/10/2011

Toyota Lancruiser Prado TX-L

2011

80-446-NG 08

 

 

3

45/TN-CQNG; 20/07/2009

132/NPMDO-PMD; 27/07/2009

Toyota Landcruiser Prado GX

2009

80-446-NG 23

 

 

4

27/2013/TN-CQNG; 21/08/2013

33NOTO-PMD; 29/08/2013

Toyota Camry

2012

80-446-NG 26

 

 

5

54/TN-CQNG; 14/09/2009

98/N-PMD; 17/09/2009

Toyota Previa

2006

80-446-NG 24

 

xe chuyển từ JBIC

6

59/TN-CQNG; 14/12/2007

194NOTO-PMD; 15/12/2007

Lexus GS300

2007

80-446-NG 25

 

xe chuyển từ JBIC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5592/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5592/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2016
Ngày hiệu lực16/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5592/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu cơ quan 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 5592/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu cơ quan 2016
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu5592/TCHQ-GSQL
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýNguyễn Nhất Kha
     Ngày ban hành16/06/2016
     Ngày hiệu lực16/06/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5592/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu cơ quan 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5592/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu cơ quan 2016