Công văn 6115/TCHQ-QSQL

Công văn 6115/TCHQ-QSQL năm 2017 về thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6115/TCHQ-QSQL 2017 thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6115/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 8527/TCHQ-GSQL ngày 17/9/2015, công văn số 9321/TCHQ-GSQL ngày 08/10/2015, công văn số 11307/TCHQ-GSQL ngày 30/11/2015, công văn số 1718/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2016, công văn số 2406/TCHQ-GSQL ngày 28/3/2016, công văn số 5592/TCHQ-GSQL ngày 16/6/2016, công văn s1249/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2017, công văn số 1423/TCHQ-GSQL ngày 08/3/2017 và công văn số 2653/TCHQ-GSQL ngày 20/4/2017, công văn số 2884/TCHQ-GSQL ngày 28/4/2017, công văn số 3732/TCHQ-GSQL ngày 06/6/2017 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục bổ sung Danh sách xe ô tô tạm nhập khẩu của cơ quan do cơ quan Đại diện cung cấp (gửi kèm theo đây).

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

DANH SÁCH

XE Ô TÔ TẠM NHẬP KHẨU CỦA CƠ QUAN
(kèm công văn số 6115/TCHQ-GSQL ngày 18 tháng 9 năm 2017 của TCHQ)

STT

Số, ngày Giấy phép

Số, ngày Tờ khai

Nhãn hiệu

Năm sản xuất

Biển số

Ngày cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (nếu có)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Văn phòng đại diện Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) tại Hà Nội:

1

85/TN-CQNG; 17/12/2009

 

Lexus RX350

2009

29-446-NN-19

 

 

Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh:

1

04/TN-OTO/PMD 17/01/2011

02/TNPMDO/CO2C 18/01/2011

Mercedes-Benz E250

2009

41-606-NG-01

 

 

2

49/TN-OTO/PMD 01/11/2005

2TN-OTO-PMD 03/11/2005

Toyata Sienna LE

2005

41-606-NG-05

 

 

Cơ quan đại diện tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hiệp Quốc (FAO) tại Việt Nam

1

29/TN-CNNG 16/12/2006

29N/OTO/KV3-PMD

BMW 750Li

2005

80NN-549.02

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6115/TCHQ-QSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6115/TCHQ-QSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2017
Ngày hiệu lực18/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6115/TCHQ-QSQL

Lược đồ Công văn 6115/TCHQ-QSQL 2017 thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 6115/TCHQ-QSQL 2017 thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu6115/TCHQ-QSQL
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýNguyễn Nhất Kha
     Ngày ban hành18/09/2017
     Ngày hiệu lực18/09/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 6115/TCHQ-QSQL 2017 thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ

          Lịch sử hiệu lực Công văn 6115/TCHQ-QSQL 2017 thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ

          • 18/09/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/09/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực