Công văn 1423/TCHQ-GSQL

Công văn 1423/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện công văn 12191/BTC-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1423/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1423/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 8527/TCHQ-GSQL ngày 17/9/2015, công văn số 9321/TCHQ-GSQL ngày 08/10/2015, công văn số 11307/TCHQ-GSQL ngày 30/11/2015, ng văn số 1718/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2016, công văn số 2406/TCHQ-GSQL ngày 28/3/2016, công văn số 5592/TCHQ-GSQL ngày 16/6/2016 và công văn s 1249/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2017 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công văn số 12191/BTC-TCHQ ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục bổ sung Danh sách xe ô tô tạm nhập khu của cơ quan do cơ quan Đại diện cung cấp (gửi kèm theo đây).

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

DANH SÁCH

XE Ô TÔ TẠM NHẬP KHẨU CỦA CƠ QUAN
(kèm công văn số 1423/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 3 năm 2017 của TCHQ)

STT

Số, ngày Giấy phép

Số, ngày Tờ khai

Nhãn hiệu

Năm sản xuất

Biển số

Ngày cấp Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (nếu có)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP Hồ Chí Minh.

1

06/TN-OTO/PMD; 22/02/2006

04TNOKVII-PMD; 23/02/2006

Mercedes-Benz E280

2006

41-691-NG-01

01/02/2016

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1423/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1423/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2017
Ngày hiệu lực08/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1423/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ 2017


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1423/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ 2017
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1423/TCHQ-GSQL
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýNguyễn Nhất Kha
     Ngày ban hành08/03/2017
     Ngày hiệu lực08/03/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1423/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ 2017

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1423/TCHQ-GSQL thực hiện 12191/BTC-TCHQ 2017