Hướng dẫn 58a/HD-SXD

Hướng dẫn 58a/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 58a/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối


UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 58a/HD-SXD

Điện Biên Phủ, ngày 23 tháng 01 năm 2008

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRONG XÂY DỰNG THEO LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN.

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu chung (từ 450.000đ lên 540.000đ);
Căn cứ Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính Phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên v/v quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên,
Để việc thực hiện chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối thiểu mới (540.000đ/tháng) trên địa bàn tỉnh Điện Biên thống nhất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Hướng dẫn thực hiện chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối thiểu mới để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình từ ngày 01/01/2008 trên địa bàn tỉnh Điện Biên có vốn đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn khác áp dụng hướng dẫn này.

2. Nội dung điều chỉnh:

a. Phần xây dựng (bao gồm công tác xây dựng phần xây dựng; phần lắp đặt; khảo sát xây dựng...):

- Trường hợp áp dụng Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng, phần lắp đặt, Đơn giá khảo sát xây dựng do Sở Xây dựng công bố tại Văn bản số 56/SXD-CB ngày 23/01/2008 thì chi phí nhân công được điều chỉnh nhân với hệ số 1,54 lần.

- Trường hợp áp dụng các định mức của Bộ Xây dựng công bố: phần xây dựng ban hành kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP phần khảo sát xây dựng ban hành kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP phần thí nghiệm vật liệu cấu kiện và kết cấu xây dựng ban hành kèm theo văn bản số 1780/BXD-VP phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp ban hành kèm theo văn bản số 1781/BXD-VP phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ ban hành kèm theo văn bản số 1782/BXD-VP ngày 16/8/2007 thì căn cứ vào định mức chi phí nhân công được tính theo mức lương tổi thiểu mới là 540.000đ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng theo hình thức này.

b. Công tác sửa chữa:

- Trường hợp áp dụng Đơn giá 58/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003 của UBND tỉnh Lai Châu cũ (nay là tỉnh Điện Biên) V/v ban hành Đơn giá xây dựng cơ bản thì chi phí nhân công được điều chỉnh nhân với hệ số 1,86 lần.

- Trường hợp áp dụng định mức dự toán của Bộ Xây dựng công bố: công tác sửa chữa công trình ban hành kèm theo văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 thì căn cứ vào định mức chi phí nhân công được tính theo mức lương tối thiểu mới là 540.000đ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng theo hình thức này.

c. Công tác phục hồi, tu bổ di tích lịch sử:

Đối với công tác phục hồi, tu bổ di tích lịch sử áp dụng theo Đơn giá dự toán công tác, tu bổ di tích lịch sử Điện Biên Phủ do Sở Xây dựng công bố tại Văn bản số 56/SXD-CB ngày 23/01/2008 thì chi phí nhân công được điều chỉnh nhân với hệ số 1,86 lần.

d. Đối với công tác xây dựng áp dụng Đơn giá xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 34/1999/QĐ-UB ngày 05/7/1999 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) thì chi phí nhân công được điều chỉnh nhân với hệ số 3,75 lần.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay B/c);
- Bộ Xây dựng;
- UBND các huyện, thị, TP;
- Các Sở quản lý chuyên ngành;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Lưu VT + KT

GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58a/HD-SXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu58a/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2008
Ngày hiệu lực23/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58a/HD-SXD

Lược đồ Hướng dẫn 58a/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 58a/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu58a/HD-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýHoàng Văn Minh
        Ngày ban hành23/01/2008
        Ngày hiệu lực23/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 58a/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 58a/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối

         • 23/01/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/01/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực