Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND về thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố đã được thay thế bởi Nghị quyết 123/2016/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản không phù hợp với luật phí và lệ phí thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

(Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3202/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 288/BCTT-KTNS ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3202/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với mức thu phí cụ thể như sau:

- Xe đạp, xe đạp điện (kể cả trông giữ mũ bảo hiểm):

Thời gian

Đơn vị tính

Mức thu

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Ngày

đồng/xe/lượt

 

 

 

Đêm

đồng/xe/lượt

1.000

2.000

4.000

Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

1.500

3.000

6.000

Tháng

đồng/xe/tháng

25.000

30.000

100.000

- Xe máy (xe số và xe tay ga), xe điện (kể cả trông giữ mũ bảo hiểm):

Thời gian

Đơn vị tính

Mức thu

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Xe số dưới 175cm3, xe điện:

Ngày

Đồng/xe/lượt

2.000

3.000

4.000

Đêm

Đồng/xe/lượt

3.000

4.000

5.000

Cả ngày và đêm

Đồng/xe/lượt

5.000

7.000

9.000

Tháng

Đồng/xe/tháng

100.000

100.000

200.000

Xe tay ga, xe số từ 175cm3 trở lên:

Ngày

Đồng/xe/lượt

3.000

4.000

5.000

Đêm

Đồng/xe/lượt

4.000

5.000

6.000

Cả ngày và đêm

Đồng/xe/lượt

7.000

9.000

11.000

Tháng

Đồng/xe/tháng

150.000

200.000

250.000

- Ô tô:

Thời gian

Đơn vị tính

Mức thu điều chỉnh

Khu vực quận 1, 3, 5

Các quận huyện còn lại

Từ 10 chỗ trở xuống:

Ngày

đồng/xe/lượt

20.000

15.000

Đêm

đồng/xe/lượt

40.000

30.000

Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

60.000

45.000

Tháng

đồng/xe/tháng

1.000.000

750.000

Trên 10 chỗ:

Ngày

đồng/xe/lượt

25.000

20.000

Đêm

đồng/xe/lượt

50.000

40.000

Cả ngày và đêm

đồng/xe/lượt

75.000

60.000

Tháng

đồng/xe/tháng

1.250.000

1.000.000

- Thời gian thực hiện từ 01 tháng 8 năm 2012

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực22/07/2012
Ngày công báo15/08/2012
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành12/07/2012
        Ngày hiệu lực22/07/2012
        Ngày công báo15/08/2012
        Số công báoSố 42
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố