Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND về Đề án định hướng phát triển kinh tế - xã hội 03 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre năm 1995-2000-2010

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 03 huyện ven biển Bến Tre 1995-2000-2010 đã được thay thế bởi Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 05/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 03 huyện ven biển Bến Tre 1995-2000-2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 20 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 03 HUYỆN VÙNG VEN BIỂN TỈNH BẾN TRE NĂM 1995-2000-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05 tháng 6 năm 1996 của Hội đồng nhân dân tỉnh - Khoá V về “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 03 huyện vùng biển tỉnh Bến Tre 1996-2000-2010”;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2000/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh - Khoá VI “Về việc bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000 và các đề án chuyên ngành”;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo sơ kết Đề án “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 03 huyện ven biển Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú đến năm 2010”;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí cao với Uỷ ban nhân dân tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 03 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre năm 1995-2000-2010”. Qua 12 năm thực hiện đề án, tình hình kinh tế - xã hội ở 03 huyện ven biển đã có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Có mặt đã đạt hoặc vượt các mục tiêu đã đề ra. Đó là thành quả tổng hợp từ sự lãnh đạo, điều hành và phối hợp thực hiện của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Đặc biệt là do sự nỗ lực rất lớn của hệ thống chính trị và nhân dân ở 03 huyện ven biển.

Điều 2. Do tình hình kinh tế - xã hội và các điều kiện tự nhiên của 03 huyện ven biển đã có nhiều thay đổi, cần phải điều chỉnh toàn bộ các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ở 03 huyện này, nên Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định kết thúc việc thực hiện đề án “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 03 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre năm 1995-2000-2010” cùng Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05 tháng 6 năm 1996 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V và Nghị quyết bổ sung số 13/2000/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI; giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Chương trình hành động số 11 CTr/TU ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng - khoá X về chiến lược biển đến năm 2020 và dựa vào các quy hoạch có liên quan để xây dựng đề án mới về phát triển toàn diện ở 03 huyện ven biển đến năm 2010-2015-2020, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ra Nghị quyết mới để thực hiện. Trong thời gian chưa có đề án mới, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở 03 huyện ven biển phải dựa vào các quy hoạch đang có và Nghị quyết về kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007 và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2007
Ngày hiệu lực30/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 03 huyện ven biển Bến Tre 1995-2000-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 03 huyện ven biển Bến Tre 1995-2000-2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành20/07/2007
        Ngày hiệu lực30/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 03 huyện ven biển Bến Tre 1995-2000-2010

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 03 huyện ven biển Bến Tre 1995-2000-2010