Quyết định 102/2004/QĐ-UB

Quyết định 102/2004/QĐ-UB phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2004-2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 102/2004/QĐ-UB Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa 2004-2010 đã được thay thế bởi Quyết định 108/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 102/2004/QĐ-UB Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa 2004-2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 4 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THỨC ĂN THÔ XANH PHỤC VỤ CHĂN NUÔI BÒ SỮA GIAI ĐOẠN 2004-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Chỉ thị số 02/2001/CT-UB ngày 16 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện 12 chương trình và công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2001-2005 và kế hoạch thực hiện “Năm trật tự đô thị” trong năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-UB ngày 06 tháng 05 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2002-2005;
Xét Công văn của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 70/CV-NN ngày 04 tháng 02 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2004-2010 (kèm theo quyết định này). Kinh phí thực hiện Chương trình 8 tỷ 5 trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 25 - 30% (giống và kỹ thuật trồng, quản lý, tập huấn…).

Thời gian thực hiện : Từ năm 2004 đến năm 2010.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp các Sở - ngành, quận huyện liên quan và các doanh nghiệp để triển khai chương trình, tận dụng đất đai, mở rộng diện tích gieo trồng, cung cấp đủ nguồn thức ăn thô xanh phục vụ chương trình phát triển chăn nuôi bò sữa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học-Công nghệ và các Sở - ngành liên quan, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, phường xã có sản xuất nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4  
- TTUB: CT, PCT/TT, CNN
- Hội nông dân TP 
- Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn
- UBND các quận huyện
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu102/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2004
Ngày hiệu lực16/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 102/2004/QĐ-UB Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa 2004-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 102/2004/QĐ-UB Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa 2004-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu102/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành16/04/2004
        Ngày hiệu lực16/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 102/2004/QĐ-UB Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa 2004-2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/2004/QĐ-UB Chương trình mục tiêu phát triển thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa 2004-2010