Quyết định 1754/QĐ-BHXH

Quyết định 1754/QĐ-BHXH năm 2012 sửa đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân do Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 1754/QĐ-BHXH năm 2012 sửa đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân đã được thay thế bởi Quyết định 1055/QĐ-BHXH năm 2013 mẫu thẻ bảo hiểm y tế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1754/QĐ-BHXH năm 2012 sửa đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1754/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 653/QĐ-BHXH NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU THẺ BHYT CÁ NHÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Cấp sổ, thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định về "số serial" của phôi thẻ bảo hiểm y tế tại Tiết 3.1.2, Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 653/QĐ-BHXH ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Tổng Giám đốc về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân như sau:

"- Dọc theo đường viền mép phải của thẻ BHYT in "số serial" của phôi thẻ BHYT màu đỏ, font Vntime, cỡ chữ từ 10 đến 12, gồm 10 ký tự:

+ 02 ký tự đầu bằng số (từ 01 đến 99) phù hợp với mã tỉnh quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, riêng 02 ký tự đầu của phôi thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành là 97, BHXH Công an nhân dân phát hành là 98, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ phát hành là 99.

+ 08 ký tự tiếp theo bằng số (theo số tự nhiên từ 00000001 đến 99999999)".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Cấp sổ, thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Y tế, LĐ-TB&XH, TC, NV;
- HĐQL (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, CST (03b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1754/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1754/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1754/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1754/QĐ-BHXH năm 2012 sửa đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1754/QĐ-BHXH năm 2012 sửa đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1754/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýLê Bạch Hồng
       Ngày ban hành20/12/2012
       Ngày hiệu lực20/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1754/QĐ-BHXH năm 2012 sửa đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1754/QĐ-BHXH năm 2012 sửa đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân