Quyết định 35/2008/QĐ-UBND

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của Tỉnh tại Quyết định 43/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ thiết bị sản xuất các sản phẩm lợi thế đã được thay thế bởi Quyết định 06/2011/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị và được áp dụng kể từ ngày 17/04/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2008/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ thiết bị sản xuất các sản phẩm lợi thế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 35/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM LỢI THẾ CỦA TỈNH BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2006/QĐ-UBND NGÀY 30/5/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015;
Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 48/TTr-SCN ngày 18 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 2 và Điều 6 của Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 2 như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh quy định tại Quyết định số 72/2001/QĐ-UBBT ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2001-2010, bao gồm các sản phẩm: hải sản chế biến, nhân điều, muối công nghiệp, nước khoáng;

b) Sản phẩm thanh long chế biến và công nghệ bảo quản thanh long.

II. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

Các doanh nghiệp đã được Chi nhánh Ngân hàng phát triển Bình Thuận hỗ trợ lãi suất sau đầu tư thì ngân sách tỉnh không hỗ trợ theo chính sách này.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đánh giá và xác định mức công nghệ chuẩn đối với công nghệ bảo quản thanh long trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 về việc ban hành phương pháp đánh giá trình độ công nghệ và mức chuẩn trình độ công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực24/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2008/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ thiết bị sản xuất các sản phẩm lợi thế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2008/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ thiết bị sản xuất các sản phẩm lợi thế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành14/04/2008
       Ngày hiệu lực24/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2011
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 35/2008/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ thiết bị sản xuất các sản phẩm lợi thế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2008/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ thiết bị sản xuất các sản phẩm lợi thế