Quyết định 36/2002/QĐ/UBBT

Quyết định 36/2002/QĐ/UBBT ban hành hệ số vị trí giá đất Khu Công nghiệp Phan Thiết do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 36/2002/QĐ/UBBT hệ số vị trí giá đất Khu Công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2002/QĐ/UBBT hệ số vị trí giá đất Khu Công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2002/QĐ/UBBT

Phan thiết, ngày 22 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH HỆ SỐ VỊ TRÍ GIÁ ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP PHAN THIẾT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

-Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21.6.1994;

-Xét đề nghị của Ban quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh tại văn bản số 65/BQL-KCN ngày 15/4/2002 V/v”Kết quả cuộc họp xác định hệ số thuận lợi vị trí mặt bằng Khu Công nghiệp Phan Thiết”;

-Căn cứ kết quả cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15/5/2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành hệ số vị trí giá thuê đất tại Khu Công nghiệp Phan Thiết. Cụ thể như sau:

Vị trí

Hệ số

Diện tích

1

2,0

 3,97 ha

2

1,5

20,73 ha

3

1,3

11,22 ha

4

1,0

10,00 ha

Tổng cộng

45,92 ha

Giá cho thuê đất tại Khu Công nghiệp PhanThiết ở các vị trí nói trên được tính bằng giá chuẩn (hệ số 1) ban hành kèm theo Quyết định số 71/2001/QĐ-UBBT ngày 07/11/2001 của UBND Tỉnh Bình Thuận nhân với hệ số của từng vị trí này.

( có mặt bằng vị trí kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông Chánh Văn phòng HĐND & UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban quản lý các khu Công nghiệp Tỉnh, Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng & Khoáng sản, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 3.
-LưuVP /XDCB

TM.UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2002/QĐ/UBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu36/2002/QĐ/UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2002
Ngày hiệu lực22/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2002/QĐ/UBBT

Lược đồ Quyết định 36/2002/QĐ/UBBT hệ số vị trí giá đất Khu Công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 36/2002/QĐ/UBBT hệ số vị trí giá đất Khu Công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu36/2002/QĐ/UBBT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành22/05/2002
       Ngày hiệu lực22/05/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 36/2002/QĐ/UBBT hệ số vị trí giá đất Khu Công nghiệp Phan Thiết Bình Thuận