Quyết định 391/QĐ-UBND

Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh thu một phần viện phí theo khung giá tối đa dịch vụ kỹ thuật bổ sung tại Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH do tỉnh Yên Bái ban hành

Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh viện phí theo 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 30/2012/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở và được áp dụng kể từ ngày 16/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh viện phí theo 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 391/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ THEO KHUNG GIÁ TỐI ĐA CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH NGÀY 26/01/2006 CỦA BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Nghị định số 33/CP ngày 23/5/1995 của Chính phủ sửa đổi điểm 1, Điều 6 của Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chỉnh phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/ 01/ 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thu một phần viện phí;

Căn cứ Công văn số 9604/BYT-BH ngày 14/12/2007 của Bộ Y tế về việc giải quyết một số vướng mắc liên quan đến bảo hiểm y tế;

Căn cứ Văn bản số 21/TT-HĐND ngày 25/3/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1177/TTr-SYT ngày 11/11/2008 về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một phần viện phí và Sở Tài chính đã thẩm định tại Công văn số 1169/STC-HCSN ngày 06/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thu một phần viện phí khung giá tối đa trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Theo qui định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006) như sau:

1. Điều chỉnh giá thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đối với 470 phẫu thuật và thủ thuật chuyên khoa theo qui định tại Mục C2 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH, bao gồm: C2.1 “Ngoại khoa”; C2.2 “Sản phụ khoa”; C2.3 “Mắt”; C2.4 “Tai - Mũi - Họng”; C2.5 “Răng - Hàm - Mặt”; C2.6 “Bỏng” của Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB & XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ mức 70% hiện nay lên khung tối đa 100% ,Trừ mục C2.7;

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm).

2. Bổ sung bảng giá chi tiết các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật theo qui định tại mục C2.7 các phẫu thuật thủ thuật còn lại khác của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB & XH.

(Chi tiết tại phụ lục số 02 đính kèm).

3. Giữ nguyên giá thu một phần viện phí áp dụng bằng 70% khung giá tối đa đối với 517 dịch vụ kỹ thuật theo qui định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB & XH bao gồm mục C1 “Các thủ thuật, tiểu thủ thuật nội soi”; C3: “Xét nghiệm và thăm dò chức năng”; C4 “chuẩn đoán hình ảnh”; C5 “Một số kỹ thuật khác” và dịch vụ “Phẫu thuật xơ hóa cơ delta” theo Quyết định số 581/Đ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm thời thu một phần viện phí giá các dịch vụ kỹ thuật tại tỉnh Yên Bái.

(Biểu chi tiết phụ lục số 03 kèm theo)

4. Bổ sung giá thu (thanh toán) ngày giường nằm lưu tại Trạm y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh là 5000 đồng/giường/ngày.

Điều 2. Mức thu một phần viện phí, giá các dịch vụ kỹ thuật ghi tại Điều 1 được áp dụng thống nhất cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế, các đơn vị khám, chữa bệnh công lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Đối với giá thu ngày giường nằm lưu tại Phòng khám đa khoa khu vực và Trạm y tế xã thuộc các xã miền núi có khám bảo hiểm y tế được cơ quan BHXH thanh toán ngày giường nằm lưu thực tế nhưng tối đa không quá 02 ngày (Theo qui định tại Văn bản số 9604/BYT-BH ngày 14/12/2007).

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị khám, chữa bệnh công lập căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 391/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu391/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2009
Ngày hiệu lực30/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 391/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh viện phí theo 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh viện phí theo 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH Yên Bái
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu391/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýHoàng Thương Lượng
       Ngày ban hành30/03/2009
       Ngày hiệu lực30/03/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh viện phí theo 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH Yên Bái

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh viện phí theo 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH Yên Bái