Quyết định 41/2002/QĐ/UBBT

Quyết định 41/2002/QĐ/UBBT về điều chỉnh chỉ tiêu đối tượng y, bác sỹ tham gia dự án "Y, Bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi" do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 41/2002/QĐ/UBBT điều chỉnh chỉ tiêu dự án Y Bác sỹ trẻ tình nguyện phát triển miền núi đã được thay thế bởi Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết thời hạn thời hiệu có hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2002/QĐ/UBBT điều chỉnh chỉ tiêu dự án Y Bác sỹ trẻ tình nguyện phát triển miền núi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2002/QĐ/UBBT

Phan Thiết, ngày 12 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU ĐỐI TƯỢNG Y, BÁC SỸ THAM GIA DỰ ÁN "Y, BÁC SỸ TRẺ TÌNH NGUYỆN THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MIỀN NÚI"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 1757/QĐ-TƯĐTN ngày 22/5/2002 của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh đội viên y, bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi tỉnh Bình Thuận;

- Căn cứ Quyết định số 38/2002/QĐ-UBBT ngày 24/5/2001 của UBND tỉnh về một số chế độ ưu đãi đối với đội viên tham gia dự án "Y, Bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi";

- Xét đề nghị của Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại công văn số 04/BQL ngày 04/6/2002 về việc xin điều chỉnh chỉ tiêu y, bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi",

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Điều chỉnh chỉ tiêu đối tượng y, bác sỹ đã tốt nghiệp chưa phân công công tác, y, bác sỹ hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của ngành Y tế Bình Thuận ghi tại mục 1.1 Điều I của quyết định số 38/2002/QĐ-UBBT ngày 24/5/2001 của UBND tỉnh cụ thể như sau:

 Số lượng 20 người, trong đó Bác sỹ 10 người và Y sỹ 10 người.

Điều II: Các quy định khác vẫn thực hiện theo quyết định số 38/2002/QĐ-UBBT ngày 24/5/2001 của UBND tỉnh về một số chế độ ưu đãi đối với đội viên tham gia dự án "Y, Bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi".

Điều III: Các Ông Chánh Văn phòng HĐND&UBND Tỉnh, Bí Thư Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
-Như điều 3
-TW Đoàn
-TT Tỉnh ủy
-Lưu VP , VX.

TM. UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2002/QĐ/UBBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2002/QĐ/UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2002
Ngày hiệu lực12/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2002/QĐ/UBBT

Lược đồ Quyết định 41/2002/QĐ/UBBT điều chỉnh chỉ tiêu dự án Y Bác sỹ trẻ tình nguyện phát triển miền núi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 41/2002/QĐ/UBBT điều chỉnh chỉ tiêu dự án Y Bác sỹ trẻ tình nguyện phát triển miền núi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu41/2002/QĐ/UBBT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành12/06/2002
       Ngày hiệu lực12/06/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 41/2002/QĐ/UBBT điều chỉnh chỉ tiêu dự án Y Bác sỹ trẻ tình nguyện phát triển miền núi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2002/QĐ/UBBT điều chỉnh chỉ tiêu dự án Y Bác sỹ trẻ tình nguyện phát triển miền núi