Quyết định 44/2006/QĐ-UBND

Quyết định 44/2006/QĐ-UBND về Bảng giá thu viện phí tại cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 44/2006/QĐ-UBND Bảng giá thu viện phí tại cơ sở khám chữa bệnh đã được thay thế bởi Quyết định 25/2012/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2006/QĐ-UBND Bảng giá thu viện phí tại cơ sở khám chữa bệnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2006/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 95/CP, ngày 27/08/1994 của Chính phủ về thu một phần viện phí và Thông tư Liên bộ số 14/TTLB, ngày 30/09/1995 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH, ngày 26/01/2006 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về bổ sung Thông tư Liên bộ số 14/TTLB, ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Y, tế tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính và các Sở ngành có liên quan triển khai thực hiện Quy định thu một phần viện phí nêu trên và hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh công lập quản lý, sử dụng nguồn thu theo quy định.

2. Trong quá trình thực hiện, những cơ sở y tế công lập thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ nếu có nhu cầu thay đổi mức thu thì áp dụng theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; các cơ sở khám, chữa bệnh công lập còn lại, thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

3. Cơ quan Bảo hiểm Xã hội có trách nhiệm thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH, ngày 26/01/2006 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các quy định tại Thông tư Liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc và Thông tư Liên tịch số 22/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 24/8/2005 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 140/1999/QĐ.UBNDT, ngày 04/10/1999; Quyết định số 146/1999/QĐ.UBNDT, ngày 26/10/1999 và Quyết định số 72/2005/QĐ-UBT ngày 11/7/2005 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tư pháp, Bộ Y tế;
- Lưu: NC, LT.

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2006
Ngày hiệu lực09/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2006/QĐ-UBND Bảng giá thu viện phí tại cơ sở khám chữa bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 44/2006/QĐ-UBND Bảng giá thu viện phí tại cơ sở khám chữa bệnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu44/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Văn Cần
       Ngày ban hành30/10/2006
       Ngày hiệu lực09/11/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 44/2006/QĐ-UBND Bảng giá thu viện phí tại cơ sở khám chữa bệnh

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2006/QĐ-UBND Bảng giá thu viện phí tại cơ sở khám chữa bệnh