Quyết định 25/2012/QĐ-UBND

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tỉnh Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 35/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2012/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2012/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về thu một phần viện phí và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Biểu 1: Giá khám bệnh, kiểm tra sức khỏe và bảng giá một ngày giường bệnh.

2. Biểu 2: Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm.

3. Biểu 3: Giá các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác.

4. Biểu 4: Giá khám chữa bệnh theo yêu cầu và các dịch vụ kỹ thuật ngoài quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC.

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Quy định tạm thời thu một phần viện phí nêu trên và hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước quản lý, sử dụng nguồn thu theo đúng quy định.

2. Mức giá thu một phần viện phí ban hành theo Quyết định này là căn cứ để cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2012 và thay thế các Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 30/10/2006, Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ YT, Bộ TP;
- Lưu: VX, TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2012
Ngày hiệu lực01/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2012/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2012/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tỉnh Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành26/04/2012
       Ngày hiệu lực01/05/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 25/2012/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tỉnh Sóc Trăng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2012/QĐ-UBND giá thu một phần viện phí tỉnh Sóc Trăng