Quyết định 51/2007/QĐ-UBND

Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản về đơn giá xây dựng công trình, thẩm định phê duyệt dự toán chi phí liên quan đến dự án đầu tư, quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản về đơn giá xây dựng công trình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 51/2007/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN VỀ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, QUY HOẠCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2007/QĐ-BXD ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của liên ngành: Xây dựng - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư -Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Tờ trình số 47/TTr-LN ngày 26 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản về đơn giá xây dựng công trình, thẩm định phê duyệt dự toán chi phí liên quan đến dự án đầu tư, quy hoạch do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trong danh mục kèm theo Quyết định này để thực hiện theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thi hành của các bộ, ngành trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày đăng công báo của tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN, NỘI DUNG VĂN BẢN BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Nội dung, văn bản bãi bỏ

Trích yếu nội dung văn bản

01

Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 09/5/2006

Về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

02

Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006

Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum: Phần Khảo sát xây dựng.

03

Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006

Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum: Phần Xây dựng.

04

Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006

Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum: Phần Lắp đặt.

05

Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006

Về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum: Công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.

06

Khoản 3 điều 1 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006

Về việc ban hành bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô.

07

Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum: Phần Khảo sát được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh Kon Tum.

08

Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum: Phần Xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh Kon Tum.

09

Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 26/3/2007

Về việc sửa đổi Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND và Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của UBND tỉnh Kon Tum.

10

Công văn số 1808/UBND-XD ngày 25/10/2005

Về việc triển khai các Dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

11

Công văn số 1478/UBND-XD ngày 21/7/2006

Về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập Dự án quy hoạch ngành.

12

Công văn số 1975/UBND-XD ngày 26/9/2006

Về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập dự án cá biệt.

13

Thông báo số 191/TB-UBND ngày 02/7/2007

Về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của các Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2007
Ngày hiệu lực11/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản về đơn giá xây dựng công trình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản về đơn giá xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản về đơn giá xây dựng công trình

         • 01/11/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/11/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực