Quyết định 59/2012/QĐ-UBND

Quyết định 59/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 59/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí trông giữ xe TPHCM đã được thay thế bởi Quyết định 51/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí trông giữ xe TPHCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2012/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2012/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 11983/STC-BVG-2 ngày 05 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung quy định tại Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 về phân nhóm các địa điểm trông giữ như sau:

- Nhóm 1: gồm các địa điểm trông giữ tại trường học, bệnh viện.

- Nhóm 2: gồm các địa điểm trông giữ tại các chợ, siêu thị, chung cư hạng III, IV, cửa hàng kinh doanh (dịch vụ, thời trang, ăn uống,…), các địa điểm vui chơi, sinh hoạt công cộng như nhà văn hóa, nhà thiếu nhi, trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, các công viên do các cơ quan nhà nước (như các đoàn thể chính trị xã hội, Sở Giao thông vận tải, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ,... hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện) quản lý, khai thác vì mục tiêu công ích, các địa điểm khác không thuộc nhóm 1 và nhóm 3, các trụ sở cơ quan, tổ chức (trừ cơ quan hành chính nhà nước).

- Nhóm 3: chung cư hạng I, II, khu vui chơi, giải trí tập trung do tổ chức, cá nhân đầu tư, khai thác vì mục đích kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, rạp hát và các trung tâm thương mại phức hợp.

(Trong đó, việc xác định hạng nhà chung cư được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 6 năm 2008 về việc phân hạng nhà chung cư).

2. Bổ sung Khoản 4, Điều 1 như sau:

Mức thu quy định tại Quyết định này là mức tối đa.

Điều 2. Các điều khoản khác của Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực30/12/2012
Ngày công báo15/01/2013
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí trông giữ xe TPHCM


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 59/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí trông giữ xe TPHCM
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu59/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Hồng
       Ngày ban hành20/12/2012
       Ngày hiệu lực30/12/2012
       Ngày công báo15/01/2013
       Số công báoSố 5
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 59/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí trông giữ xe TPHCM

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí trông giữ xe TPHCM