Quyết định 64/2006/QĐ-UBND

Quyết định 64/2006/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 64/2006/QĐ-UBND hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006 Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2006/QĐ-UBND hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006 Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 01 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp bổ sung kinh phí để xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số;

Căn cứ văn bản số 2303/UBND-TH ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh về việc thống nhất định hướng phân khai kinh phí và giao chỉ tiêu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm 2006;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2164/TTr-KHĐT ngày 26/7/2006 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006 đã được phân khai tại Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh và Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Danh mục điều chỉnh

Nguồn vốn

Nguồn CT 134

Nguồn NS tỉnh

KH 2006

Điều chỉnh

KH 2006

Điều chỉnh

1

Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005

2.252

2.252

 

 

-

Bổ sung phát sinh hỗ trợ xây dựng nhà ở DTTS năm 2005 (trả nợ ngân sách tỉnh đã ứng thực hiện nam 2005)

1.290

1.840

 

 

-

Hỗ trợ xây dựng nhà ở DTTS năm 2006

1.235

775

 

 

2

Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 16/02/2006

788

698

0

90 (từ nguồn chi SNXH khác năm 2006)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2006
Ngày hiệu lực11/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2006/QĐ-UBND hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006 Bình Thuận


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 64/2006/QĐ-UBND hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006 Bình Thuận
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu64/2006/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
     Người kýHuỳnh Tấn Thành
     Ngày ban hành01/08/2006
     Ngày hiệu lực11/08/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 64/2006/QĐ-UBND hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006 Bình Thuận

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2006/QĐ-UBND hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006 Bình Thuận