Quyết định 76/2006/QĐ-UBND

Quyết định 76/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 64/2006/QĐ-UBND kế hoạch vốn hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006 và Quyết định 1713/QĐ-UBND tỉnh Bình Thuận

Quyết định 76/2006/QĐ-UBND điều chỉnh vốn hỗ trợ nhà đồng bào dân tộc thiểu số 2006 Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 76/2006/QĐ-UBND điều chỉnh vốn hỗ trợ nhà đồng bào dân tộc thiểu số 2006 Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2006/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 26 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2006/QĐ-UBND NGÀY 01/8/2006 CỦA UBND TỈNH VÀ ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1713/QĐ-UBND NGÀY 06/7/2006 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4264/STC-QLNS ngày 07/9/2006 về việc điều chỉnh nguồn kinh phí cấp ứng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 của UBND tỉnh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Danh mục điều chỉnh

Nguồn vốn

Nguồn CT 134

Nguồn NS Tỉnh

KH

2006

Điều

chỉnh

KH

2006

Điều

chỉnh

1

Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005

2.525

2.525

 

 

-

Bổ sung phát sinh hỗ trợ xây dựng nhà ở DTTS năm 2005 (trả nợ ngân sách tỉnh đã ứng thực hiện năm 2005)

1.290

1.840

 

 

-

Hỗ trợ xây dựng nhà ở năm DTTS 2006

1.235

685

 

 

2

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 16/02/2006

788

698

0

 

2

Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 16/02/2006

788

698

0

90 (tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2006, năm 2007 hoàn trả)

Điều 2. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Duyệt xuất chi ngân sách tỉnh số tiền 3.430.000.000 đồng (ba tỷ bốn trăm ba chục triệu đồng) cấp tạm ứng ngân sách năm 2006 để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ dân tộc thiểu số năm 2006 theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 và Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2006. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính cân đối, hoàn trả lại ngân sách tỉnh khi Trung ương bổ sung kinh phí Chương trình 134 cho địa phương hoặc ghi kế hoạch năm 2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
 Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu76/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2006
Ngày hiệu lực06/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 76/2006/QĐ-UBND điều chỉnh vốn hỗ trợ nhà đồng bào dân tộc thiểu số 2006 Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 76/2006/QĐ-UBND điều chỉnh vốn hỗ trợ nhà đồng bào dân tộc thiểu số 2006 Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu76/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành26/09/2006
       Ngày hiệu lực06/10/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 76/2006/QĐ-UBND điều chỉnh vốn hỗ trợ nhà đồng bào dân tộc thiểu số 2006 Bình Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/2006/QĐ-UBND điều chỉnh vốn hỗ trợ nhà đồng bào dân tộc thiểu số 2006 Bình Thuận