Quyết định 72/2008/QĐ-UBND

Quyết định 72/2008/QĐ-UBND sửa đổi Đề án phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" kèm theo Quyết định 57/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành

Quyết định 72/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2006/QĐ-UBND Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ văn bản quy phạm Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 72/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2006/QĐ-UBND Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 27 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG KHOẢN 7, MỤC III CỦA ĐỀ ÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2006/QĐ-UBND NGÀY 20/7/2006 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 6 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2006 - 2010;

Trên cơ sở Hướng dẫn số 18-HD/BCĐ ngày 03/10/2007 của Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 46/TT-SVHTTDL ngày 21/8/2008 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 7, mục III của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung "Xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn minh" tại khoản 7, mục III của Đề án phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010, cụ thể như sau:

7. Xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn minh:

a) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội:

- Hàng năm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; giải quyết được việc làm, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động;

- Chấp hành tốt chế độ phòng gian bảo mật; có lực lượng tự vệ, bảo vệ được huấn luyện theo chế độ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, đơn vị;

- Không có trường hợp vi phạm về đạo đức, lối sống, pháp luật (kể cả trật tự, an toàn giao thông), kỷ luật hoặc sai sót nghiêm trọng trong sinh hoạt, công tác.

b) Thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

- Gia đình cán bộ, công nhân viên chức, lao động hòa thuận, gương mẫu trong công tác, học tập và sinh hoạt, thực hiện tốt các tiêu chuẩn và được công nhận “Gia đình văn hóa”;

- Nội bộ cơ quan, đơn vị đoàn kết, nhất trí thực hiện tốt nội quy của cơ quan, đơn vị, quy chế dân chủ ở cơ sở và các nghĩa vụ, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Cơ quan, đơn vị không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; cán bộ, công nhân viên chức, lao động tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không mê tín dị đoan;

- Cán bộ, công nhân viên chức, lao động thực hiện tốt cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình; cơ quan, đơn vị không có người sinh con thứ 3 trở lên;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa", không cửa quyền, hách dịch; trong thực hiện giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch thiệp, nghĩa tình trong quan hệ giải quyết công việc hàng ngày.

c) Cán bộ, công nhân viên chức, lao động gương mẫu, làm việc có hiệu quả:

- Cán bộ, công nhân viên chức, lao động có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp cùng tiến bộ trong học tập, lao động, công tác, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu".

- Cán bộ, công nhân viên chức, lao động tận tụy phục vụ nhân dân; tôn trọng, phát huy và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, nghĩa tình, thân thiện với nhân dân nơi công tác và nơi cư trú;

- Cán bộ, công nhân viên chức, lao động có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; có ý thức vươn lên trong học tập và công tác; có tác phong làm việc khoa học, văn minh, hiệu quả.

d) Có đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú:

- Có các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách, chế độ, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Công đoàn và tổ chức chính trị - xã hội đến cán bộ, công nhân viên chức, lao động;

- Công sở làm việc xanh, sạch, đẹp; có bảng nội quy, có bảng tên đơn vị; treo cờ, khẩu hiệu đúng quy định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; phòng, chống cháy nổ.

- Có các dụng cụ, trang thiết bị hoặc cơ sở vật chất, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ở cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lao động đến sinh hoạt, rèn luyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu72/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2008
Ngày hiệu lực06/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 72/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2006/QĐ-UBND Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 72/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2006/QĐ-UBND Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu72/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành27/08/2008
       Ngày hiệu lực06/09/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 72/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2006/QĐ-UBND Bình Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 72/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2006/QĐ-UBND Bình Thuận