Quyết định 85/QĐ-UBND

Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2010 về bổ sung thêm khung giá dịch vụ phục hồi chức năng tại Quyết định 850/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 85/QĐ-UBND bổ sung thêm khung giá dịch vụ phục hồi chức năng đã được thay thế bởi Quyết định 38/2011/QĐ-UBND mức thu một phần việc phí Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 25/11/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 85/QĐ-UBND bổ sung thêm khung giá dịch vụ phục hồi chức năng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÊM MỘT SỐ KHUNG GIÁ DỊCH VỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 850/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 14/TTLB, ngày 30/9/1995 của liên Bộ Tài chính – Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH, ngày 26/01/2006 của Bộ Y Tế - Bộ Tài chính – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư số 14/TTLB, ngày 30/9/1995 của liên Bộ Tài chính – Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Ban vật giá Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 473/TTr-STC ngày 21/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thêm một số khung giá dịch vụ phục hồi chức năng tại Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh (Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) áp dụng đối với các Cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc các Cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT, UBND tỉnh;
- CVP, PCVP, UBND tỉnh;
- Các phòng: VHXH, TH;
- Lưu: VT, TCTM (v25Bb).

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

BIỂU GIÁ

DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
(Kèm Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của UBND tỉnh)

ĐVT: Đồng

TT

Tên dịch vụ

Số tiền

1

Tập vận động trị liệu toàn thân (tập có trợ giúp, có kháng trở, tập chủ động, tập thụ động)

20.000

2

Tập vận động trị liệu mỗi đoạn chi (tập có trợ giúp, có kháng trở, tập chủ động, tập thụ động)

10.000

3

Điện phân

10.000

4

Điện xung các loại (Faradic, Giao thoa, TENS…)

10.000

5

Siêu âm điều trị

10.000

6

Sóng ngắn, sóng cực ngắn

10.000

7

Hồng ngoại

10.000

8

Tử ngoại

10.000

9

Bó paraphin

10.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu85/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2010
Ngày hiệu lực12/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 85/QĐ-UBND bổ sung thêm khung giá dịch vụ phục hồi chức năng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 85/QĐ-UBND bổ sung thêm khung giá dịch vụ phục hồi chức năng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu85/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýLữ Ngọc Cư
       Ngày ban hành12/01/2010
       Ngày hiệu lực12/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/04/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 85/QĐ-UBND bổ sung thêm khung giá dịch vụ phục hồi chức năng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/QĐ-UBND bổ sung thêm khung giá dịch vụ phục hồi chức năng